Stichting beëindigd

Lieve mensen,

U bent gewend een nieuwsbrief van ons te ontvangen.
Persoonlijke omstandigheden dwingen ons er echter toe om u deze e-mail te sturen.

Ooit zijn broeder en zuster Van Petegem begonnen om vanuit Nederland o.a. bijbels te smokkelen naar achter het IJzeren Gordijn. Sinds 2010 is het stokje overgenomen en is Stichting Hulpfonds Bulgarije opgericht.

Twaalf jaar later zijn inmiddels vele hulptransporten naar Bulgarije gegaan en meerdere projecten zijn ondersteund. De laatste jaren werden er twee keer per jaar bijbelseminars gegeven.

Door ziekte van D. Lof en D. Broersma zijn we helaas gedwongen om de stichting op te heffen.

Wij willen u als trouwe lezer, donateur of op andere manier betrokken bij de stichting, heel erg bedanken voor uw warme betrokkenheid.

Mocht u uw donaties bij een andere stichting willen onderbrengen, dan bevelen wij u Stichting Big Brain Project aan. Deze stichting is opgericht door dochter van Douwe & Elly en haar man, Janine & Bart, en richt zich op educatie en hygiëne op een basisschool in de sloppenwijken van Nairobi (Kenia). Op www.bigbrainproject.nl vindt u alle informatie over de stichting.

Tot slot wensen wij u van harte Gods zegen toe.

Hulpfonds Bulgarije
Dirk Lof
Geert van der Veen
Douwe & Elly Broersma

Bulgaarse vlag