Contact

Stichting Hulpfonds Bulgarije

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 8228 19 119.
KvK-nummer: 50578669. BTW-nummer: 822819119B01.

Postbankrekening: NL10INGB 0009 5210 69 (IBAN)

ANBI nr.: 74547

D. en E.E. Broersma
Rohelsterweg 12
9285 XB Buitenpost

Telefoonnummer: 0511-543331

Bestuurssamenstelling:

  • Ds. D. Lof, voorzitter
  • Dhr. G. van der Veen, lid
  • Dhr. D. Broersma, lid
  • Mevr. E. E. Broersma – Zuidersma, lid, secr.

Klik hier voor meer informatie over doel, beleidsplan, beloningsbeleid en de financiële verantwoording.