Doel

Het doel van de Stichting Hulpfonds Bulgarije is:

Evangelie verspreiding, Roma’s een naam en een gezicht te geven zoals Jezus deed bij Zacheus: die hem bij de naam noemde, uit zijn verschuilplek riep en bij hem at. Zo willen wij de Roma’s  door Jezus Christus zichtbaar maken en waar nodig hulp bieden door middel van  bemoediging en tevens praktische ondersteuning.

Het beleidsplan:

Vanuit onze christelijke overtuiging zijn we zeker van het feit dat Jezus Christus aanmerkelijk meer doet dan wij weten of beseffen. Wij werken derhalve samen met plaatselijke kerken, die de inwoners kennen. Hier evangeliseren wij, verkondigen Jezus’ waarheid en roepen hen op om te leren, naar school te gaan en te werken. Wij ondersteunen ouders door hen in staat te stellen hun kinderen naar school te laten gaan en houden zondagsscholen in stand. We ondersteunen kerken en werken samen met hen in evangelisatieacties, en helpen hen met structuur en onderwijzing. Eén tot drie keer per jaar staan we tussen hen en delen vreugde en verdriet. We willen doorgaan met het opknappen van huisjes om een voorbeeld te stellen dat elkaar helpen niet alleen in woorden is maar ook in daden voor hen geldt.

Het beloningsbeleid:

Bestuursleden doen het werk voor de stichting vanuit hun overtuiging en ontvangen geen geldelijke beloning. Reiskosten worden door de bestuursleden zelf bekostigd. Hierdoor komen alle giften en ontvangen gelden ten goede aan het doel en de doelstelling, evangelisatie, ondersteuning, bouw  en opbouw van de kerk onder de Bulgaarse zigeuners en Bulgaren.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Stichting Hulpfonds Bulgarije kan worden gevonden in de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren: