Financiële verantwoordingen

Financiële verantwoording – 2011

Inkomsten:
ontvangen giften van particulieren 9200
ontvangen giften van gemeenten 1950

Uitgaven:
geluidsinstallatie en muziekinstrumenten 2400
ondersteuning voorgangers 2500
onderwijs / studiehulp 600
transport 400
nieuwsbrief 100
bankkosten 100
accountant 150

Financiële verantwoording – 2009

Inkomsten:
ontvangen giften van particulieren 12900
ontvangen giften van gemeenten 5400

Uitgaven:
ondersteuning IMMM 3300
Dobra Vest (krant) 700
ondersteuning voorgangers 13700
onderwijs / studiehulp 500
transport (2008/2009) 6200
nieuwsbrief 40
bankkosten 100

Financiële verantwoording – 2008

Inkomsten:
ontvangen giften van particulieren 8500
ontvangen giften van gemeenten 6900
verkopen 100

Uitgaven:
ondersteuning EPC1 7725
ondersteuning fam Stoyanov
+ kosten distrubutie hulpgoederen
1775
onderwijs / studiehulp 3270
nieuwsbrief 100
bankkosten 150