Financiële verantwoording

Financiën 2020

Inkomsten  :
Saldo 01.01.2020                                               200

Giften particulieren                                       9427
Giften gem/instell/fonds                             3902
Totaal                                                                                  13529

Uitgaven :
Evang/boeken/ etc                                        1400
Noodhulp                                                          1780
Transport                                                           5062
Algemene kosten                                             596
Totaal                                                                                    8839

Saldo 31.12.2020                                                                             4690

Toelichting: Er zijn dit jaar 2 vrachten hulpgoederen verzonden, Evangelisatie/boeken/etc uitgaven voor werk en boeken(jes) Noodhulp aan gemeenten en gezinnen, transportkosten in januari en september, Algemene kosten: bankkosten, accountant, nieuwsbrieven, inkoop paletten voor transport en website.

Financien 2019

Inkomsten:

Saldo 01.01.19                                    1138

Giften particulieren                              6942
Giften gemeenten/instell                    1102
Totaal                                                 9182

Uitgaven:
Evangelisatie/boeken/etc.       7550
Noodhulp                                    532
Transport                                    400
Algemene kosten                        500
Totaal                                                 8982

Saldo 31.12.19                                                 200

Een kleine toelichting:

Giften gemeenten/instellingen: zijn giften van kerken, stichtingen, bedrijven en fondsen; Evangelisatie/boeken: is uitgeven voor evangelisatie en kosten die daarmee te maken hebben.                                                                      Algemene kosten: zijn alle kosten zoals bankkosten, accountant, nieuwsbrieven, standhuur, website ed.

Financiën 2018

Inkomsten:

Saldo 01.01.18                        3291

Giften particulieren                3223
Giften gemeenten/instell       1528
Totaal                                                 8042

Uitgaven:
Evangelisatie/boeken/etc.      4629
Noodhulp                                    400
Transport                                  1480
Algemene kosten                        395
Totaal                                                 6904

Saldo 31.12.18                                                             1138

Financiën 2017

Inkomsten :

Saldo 01.01.17                                               1787

Giften particulieren                                    5555
Giften gemeenten                                      1736
Totaal                                                                               9078

Uitgaven :
Evangelisatie/boeken/studie                 3101
Noodhulp                                                       1070
Transport                                                          869
Bouwkosten                                                        0
Alg kosten; bank,nieuwsbrief                   354
Totale uitgaven                                                            5394

Saldo 31.12.17                                                              3291