Verslag OEZ bijeenkomst – januari 2012

Nieuwjaarsontvangst OEZ Oost europa zending in Krimpen aan de Lek

Logo OEZAl bij binnenkomst hadden we in de gaten, dat niet alleen Nederland breed vertegenwoordigd was, maar ook vele mensen over de Europese grenzen erg genoten van een warm kopje Hollandse koffie aan de Tiendweg 9.

Directeur Matthias van der Weide vertelde in zijn inleiding dat mensen die hoe dan ook actief zijn in de zending en evangelisatie, per definitie geen perfecte mensen zijn. Maar dat zij een open houding willen hebben en betrouwbaar willen zijn om de medemens tegemoet treden om de Goede Boodschap te brengen. En niet om hun cultuur te veranderen. En ook niet voor ‘sterren’ op je eigen revers. Uiteindelijk is het Gods Liefde waar we voor leven. De medemens een naam en gezicht geven.

Vervolgens kwam broeder Van Petegem aan het woord, hij en zijn vrouw hebben nog voor Open Doors gewerkt achter het IJzeren Gordijn; Bijbels smokkelen was hun voornaamste activiteit. Zijn insteek was ook: laat je niet ontmoedigen door de omstandigheden. Lees het verhaal in de Bijbel (Oude Testament) van de melaatse Naäman, die door een woord van een destijds ontvoerd Joods slavinnetje velen in actie zet om naar Elisa te gaan die zeker een Woord van God voor Naäman zou hebben. En Naäman en zijn gevolg reizen ook af. Een enkel woord of zin kan dus heel wat in beweging zetten. De Heilige Geest zal het uiteindelijk leiden.

Verschillende mensen kwamen aan het woord met hun getuigenissen en ervaringen. Nederlanders die Albanië en Servië bezocht hebben. Maar ook mensen vanuit Roemenië die hier onderdak gevonden hebben en actief deelnemen op de Oost-Europa Zending in Krimpen aan de Lek.

Ook was er voldoende gelegenheid om contacten te leggen met andere gasten. Voornamelijk om ervaringen uit te wisselen. Voor de nieuwkomers, waaronder wij, was er een rondleiding door het gebouw. We hebben ook een kijkje genomen in de loods waarin goederen opgeslagen worden, gesorteerd worden door vrijwilligers en vervolgens verpakt worden voor transport naar het land waar het nodig is.

We hebben de kantoorplek gezien en het recentelijk geopende winkeltje voor kleding en schoenverkoop. Na een gebedsronde keerden we weer noordwaarts. We kunnen terugkijken op een enerverende en bemoedigende dag bij OEZ.

Douwe en Elly Broersma