Nieuwsbrief April 2018

Lieve mensen,

Halsreikend zien we uit naar het warme voorjaar na enkele barre koude weken. Wat in de zwarte grond gebeurt, zien we niet altijd. Maar wanneer de voorjaarsbloemen bloeien zijn we verwonderd.

Zo is het ook met het werk in Bulgarije, we zaaien, en zien niet altijd wat ermee gebeurd. Enkele zichtbare dingen kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Waaronder zaken die op lange termijn tot bloei mogen komen; in maart was er weer een seminar waarin Ds. Lof enkele Bijbelstudie/uitleg mocht onderwijzen aan roma voorgangers en gemeenteleden. We mogen veel verwachten op grond van de trouwe bidders en gevers. We mogen bovenal weten dat Hij ALLES in Zijn hand heeft.

Hulpgoederen

Aangezien de opslagruimte op het thuisfront vol was en de opslagruimte in Plovdiv al enige tijd leeg, kregen we (sinds de planning in januari begon) in maart toch ineens de mogelijkheid om de goederen weg te brengen. Hierdoor konden we ook Bulgaarse honing mee terug nemen die we hier verkopen voor de financiële ondersteuning.

Onze contactpersoon Maja ontvangt een deel van de gesorteerde goederen op haar woonadres in Plovdiv. Het merendeel wordt opgeslagen in de loods waarin de kerk gehuisvest is. Hier komen vrijwilligers om te sorteren en brengen de goederen uiteindelijk naar families en kerken. Er was grote vraag naar beddengoed; voordat Douwe voor de terugkomst weer in Nederland was er al weer vraag naar nieuwe lading beddengoed. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief hebben we bericht ontvangen dat alle goederen al weer verdeeld zijn.

De winter was dit jaar niet zo streng als andere jaren echter de vraag naar hulpgoederen neemt nog steeds toe, ook al is Bulgarije nu enkele jaren lid van de EU. Dit is vergelijkbaar met Nederland waar de vraag naar de voedselbanken toeneemt.

Wij zijn heel blij met al de dames en dames groepen die thuis alleen of samen breien voor de allerarmsten in Bulgarije in de regio waar wij werkzaam zijn.  Mutsen, sjaals, truien, stola’s spreien, dekens, quilts en sokken. Van alles komt binnen.

Het is geweldig om die blije kindergezichten te zien als ze een nieuwe muts met sjaal (krijgen of) mogen uitzoeken. Geen tweede hands dit keer maar nieuw met frisse kleuren.

Daarnaast ook de dank van vele ouders omdat ze nu eens lekker warm geslapen hebben.

Zo mogen we een vrouw, met enige beperking ondersteunen. Ze draagt de kleding tot het afgeweekt moet worden. Met zeven kinderen en geen inkomen is het overleven zwaar. Het dorp helpt haar niet. Tegenwoordig  wordt de kleding via de voorganger en gemeenteleden geregeld. Kerk zijn en omzien naar wezen en weduwen. Het blijft hard nodig, overal in de wereld.

Financiën

01.01.17 Saldo 1787
Giften particulieren 5555
Giften gemeenten 1736
Totaal inkomsten 9078
  
Evangelisatie, boeken, Bijbelstudies 3101
Noodhulp 1070
Transport hulpgoederen 869
Bouwkosten woningverbetering 0
Kosten bank, nieuwsbrief, algemeen 354
Totaal uitgaven 5394
31.12.16 Saldo 3291

Met dank aan alle gevers en geefsters.

Seminar maart 2018

Onderstaand verslag van Ds. Lof.

Douwe Broersma en mijn persoon, Dirk Lof reisden van Eindhoven naar Sofia en terug (dat kon voor Euro 70,- !), huurden daar een auto en zorgden dat we in het conferentieoord in Hisarya kwamen. Hisarya is ongelooflijk oud met enorme muren en poorten uit de 4e eeuw toen het een belangrijke stad was in het Romeinse Rijk. Als u toegang hebt tot een zoekmachine op internet, moet u maar eens wat plaatjes zoeken; het is ongelooflijk.
Nu was de uitnodiging uitgegaan naar dezelfde groep als vorig jaar maart, n.l. alle kerken in de regio Plovdiv waar Maja Hristozova haar netwerk heeft..

De andere groep die we nu al 3 keer in het najaar hebben gehad is meer besloten, n.l. de zigeunerkerken die een soort classis vormen rondom de Pinksterkerk in Pazardzhik die eigenlijk de moederkerk is in dat geheel.
Voor dit seminar hadden zich meer dan 40 belangstellenden opgegeven en die stonden er ook inderdaad om 10.00 op die zaterdag ( het eerste wonder die dag)! Het waren voorgangers en ze hadden allemaal wel een paar belangstellende gemeenteleden meegenomen.

We hadden nu dezelfde punten op de agenda als in september vorig jaar bij de andere groep namelijk Gen. 12 t/m Exodus 20, de aartsvaders en Mozes, de plagen van Egypte en de uittocht en de tocht door de woestijn tot aan de Sinai plus wetgeving.

Daarnaast hadden de deelnemers zelf nog een punt van discussie: Het verdrag van Istanbul, wat hen nu door de EU is opgelegd, 93% van de bevolking is tegen en waarvan deze groep zelf niet echt weet wat het is, hoe er mee om te gaan en hoe het vanuit Gods visie te moeten interpreteren.
Het was geweldig om te zien hoe ver deze groep al gekomen is, ze lieten elkaar uitspreken, gaven elkaar de ruimte, lieten elkaar in hun waarde, ondanks de grote gedachteverschillen..

Het bijzondere was dat er voor het eerst een jonge man bij was die onlangs van moslim naar het christen dom was bekeerd. Uit de bijbel kende hij vele namen, echter de context was iets anders. Hij groeit in zijn christelijk geloof, volgens Maja.

We mogen zeker opmerken dat van de 40 deelnemers er heel wat vrouwen en actieve jeugd was. Het was prachtig weer en de sfeer was goed. Alles kon wel goed tot zijn recht komen.

Ook deze groep kijkt uit naar de volgende seminar in maart 2019. Maar omdat de oude locatie nu een ziekenhuis is, werden we dit keer verrast door de aanmerkelijk hogere kosten en hebben we de groep op het hart gedrukt dat het altijd Deo.Volente. is. Het moet ook voor ons mogelijk en haalbaar zijn.

Mocht u nadere informatie willen dan zijn Douwe Broersma (die dus ook nu weer het geheel meemaakte) en mijn persoon daartoe te allen tijde bereid.

freonlikegroetnis, Dirk Lof

We mogen ons nu dus voorbereiden op een seminar in September D.V. met als onderwerp: Jezus zoals ons is doorgegeven door Lucas.

Overig

Onze contactpersoon Maja Hristozova is lange tijd ziek geweest en is de afgelopen twee jaar goed hersteld. Helaas constateerden we dat haar conditie weer achteruitging. Ze heeft zich laten onderzoeken en de arts vond iets dat op een tumor leek. Het onderzoekstraject moet nu meer duidelijkheid geven. Wilt u Maja meenemen in uw gebeden en voor Gods troon brengen?

Kerk

Onder hulpgoederen schreven we al dat de kerk waarmee we samenwerken voor de hulpgoederen gevestigd is in een loods. Nu kregen ze in week 12 een brief van de bank dat de loods in zijn geheel per het volgende weekend ontruimd moest zijn. God liet weer zien dat Hij ons niet in de steek laat ook al pakt het meestal heel anders uit dan wij denken. Inmiddels is er een ander gebouw en was er voldoende tijd om te verhuizen.

Pamidovo

Helaas bestaat de zondagsschool in Pamidovo onder juf Emilia niet meer. Er is nu een zondagsschool onder toezicht van de kerk met meer continuiteit. Daarbij zijn de bezoekersaantallen afgenomen, niet iedere vader en/of moeder wil dat hun kinderen naar de kerk gaan. Het onderwijs blijft.

Tot slot

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus (laten) verzorgen.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven.
    Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.