Nieuwsbrief April 2020

Lieve mensen,

God heeft de hele wereld in Zijn Hand ook al staat die op zijn kop door het Coronavirus. Vele vragen komen op ons af. Vragen waar wij niet altijd een antwoord op weten. Tegelijkertijd biedt Hij ons ook weer een kans om op een bewustere en betekenisvollere manier te leven. We mogen blijven vertrouwen dat God in alles bij ons is. Hij wist het al, had het al beschreven in Zijn Woord. Gelukkig konden wij in januari een vrachtauto vullen met hulpgoederen en is deze ter plaatse gekomen in Bulgarije. Ook voor het Hulpfonds bracht het coronavirus wijziging in de planning, betreffende de seminar welke gehouden zou worden in het eerste weekend van april. Verder vindt u het financieel overzicht van het afgelopen jaar.

Hulpgoederen

In januari hebben we hier een auto vol mogen laden en lossen in Asenovgrad. Het ziekenhuis en diverse sport-team-evangelisateams zijn, de dag na aankomst, voorzien van vele goederen. Toen kon de bezorging bij de kerken in de verschillende dorpen en steden beginnen. Momenteel staat nog de helft in voorraad zodat, zodra de Bulgaren weer de straat weer op mogen, de verdeling van de goederen door kan gaan.

Seminar

Helaas geen verslag. Door het coronavirus kon de seminar in april niet doorgaan, we vertrouwen erop dat de seminar DV in september plaats zal
vinden.

Gevolgen Corona in Bulgarije

De huidige situatie in de regio Plovdiv/Pazardzhik is door de lockdown, met politie die buiten de stads/dorpsgrens je opwacht en bekeurd, beroerd. De
mensen zitten opgesloten in hun dorp of stad. De vele kleine zelfstandige winkels dicht, geen inkomen. De pensionada ontvangen ca 100-130 euro per persoon per maand. Met levensonderhoudskosten op Nederlands niveau. Dit betekent dat na eenvoudig eten en drinken er niets overblijft voor andere onkosten zoals huur, stroom, water, vervoer, verwarming, kleding ed. Nu velen ontslagen worden vanwege de crisis en helemaal geen inkomen meer hebben kloppen er meer en meer mensen bij de kerk aan. We mochten de EPC Evangelical Pentacostel Church ons kastegoed al overmaken omdat de seminar niet doorging maar de persoonlijke nood
betreffende o.a. levensonderhoud hoog is. Maya, ons contactpersoon gaf al aan : je hoeft voor april geen geld voor vervoer over te maken omdat we toch niet kunnen rijden, maar laten we er noodhulp van maken. In een tijd dat alle hulp organisaties de inkomsten al jaren zien teruglopen en ook wij slechts kunnen doen wat God ons aan mogelijkheden door u geeft, blijven we dankbaar voor de zaadjes die we in afhankelijkheid mogen strooien.
U mag de nieuwsbrief kopiƫren en doorgeven.

Een kleine toelichting:
Giften gemeenten/instellingen: zijn giften van kerken, stichtingen, bedrijven en fondsen; Evangelisatie/boeken: is uitgeven voor evangelisatie en kosten die daarmee te maken hebben. Algemene kosten: zijn alle kosten zoals bankkosten, accountant, nieuwsbrieven, standhuur, website ed.

Onze hartelijk dank aan alle trouwe gevers en geefsters.

Doneren

We kunnen uw financiƫle steun nog steeds goed gebruiken. Helpt u mee? Op deze site kunt u heel eenvoudig via iDeal een eenmalige donatie
overmaken. Door de huidige situatie is er extra hulp nodig, overal, in uw buurt en alle landen, dus roept de Heer ook u. Waar bepaalt de Heer uw hart?

Blijdschap bij het ontvangen van een doos hulp.
Sportkleding krijgen bij het sport-evangelisatieteam en daarbij behoren tot een groep waar je
Jezus leert kennen!

Onze doelen zijn:

 • Verspreiding van het evangelie van Jezus
  Christus (laten) verzorgen.
 • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
 • Basishulp blijven geven.
  Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in
  beweging zet, en is het God zelf die u zegent en
  voorziet.