Nieuwsbrief Augustus 2008

INFO ACTUEEL BULGARIJE, AUGUSTUS 2008.

Lieve vrienden,

De zomer is voorbij de herfst valt in. Een periode van “rust” in de natuur.Voorbereiden voor het volgend seizoen. Zo ook met het Hulpfonds Bulgarije. Afgelopen zomer waren we met ons gezin in Bulgarije,waar we verschillende kontakten bezochten en we de dank aan u in ontvangst mochten nemen. Het lijkt “rustig” omdat het voor u als lezer al een poosje niets gehoord hebt. Toch in de onderstroom is er al lang veel gaande. We hebben niet stil gezeten. Door de verdrukking heen gaat Gods werk door.

Openheid

Na veel strijd en voortdurend gebed: “Heer laat ons Uw wil zien welke weg we moeten gaan” in de afgelopen jaren hebben we in April de samenwerking met pastor Timotei Brandiev en zijn bestuur tijdelijk stop gezet om hen de gelegenheid te geven hun werk en organisatie van corruptie en fraude te zuiveren. Het betreft hier o.a. het omgaan met financiën, hulpgoederen, de eigen positie veiligstellen en de financiële afhankelijkheid van het bestuur van TB waardoor ze geen eigen keuzes kan maken. Helaas wil TB geen veranderingen doorvoeren. Hij blijft ook na zijn pensionering, volgend jaar, de voorganger. De samenwerking met de EPC is nu geheel gestopt van zijn zijde, het contact niet. TB stuurt nu mensen die hulp nodig hebben naar ons toe. Vanaf 2006 werkten wij voor de EPC samen met Misho en Vily Stoyanovi onder Timotei. Fam. Stoyanovi was, na veel tegenwerking, in januari al uit de EPC gestapt maar hielp ons wel verder. Uiteindelijk bleek ons, eind juli, dat ze uitgestapt waren met de verwachting dat het Hulpfonds hen zou onderhouden als hun werkgever, wat niet het geval is. Vier jaar heeft Misho, als beoogd opvolger, onder TB gewerkt en vervolgens nog 3 jaar als spreker in een huiskerk van vijf vrouwen met daarnaast voor de Agape en Gideon organisatie het evangeliseren met de Jezus film. Vily coördineerde het zondagsschoolwerk en ontving hiervoor inkomsten uit Aalten.Toen de financiën via fam. Stoyanovi gingen bleek dat ook zij het geld helaas niet konden weerstaan. Wij willen wel met hen verder omdat zij spijt hebben, eerlijk willen zijn en willen veranderen. Aangezien we niet met privépersonen maar met een kerkelijke organisatie willen werken, zijn zij nu op zoek naar een andere organisatie. Eens te meer werd ons weer duidelijk hoe de corruptie niet alleen in de Bulgaarse maatschappij is verankerd maar vooral ook in het denken van de mensen. Ook de evangelieprediking is bij sommige sprekers die wij kennen gericht op de zegeningen van de Heer die dan financieel zijn. Op dit moment zijn de werkelijk behoeftige mensen roepende maar wij kunnen ze moeilijk tot niet bereiken vanwege een organisatie. Wij hopen toch eind oktober de nieuwe contacten rond te hebben.

De jonge, veelbelovende, roma voorganger Iliya Shterev was terug van mei tot september, in de EPC om het evangelie te prediken en de romapastors op te leiden. (Iliya heeft met hulpfondsgeld de opleiding gehad in Main (USA) en was werkzaam in de Newmercy kerk te Glasgow die hem uitzond naar Pazardzhik). Helaas kon Iliya niet werken binnen de structuren die nu gehanteerd worden in de EPC en hij mocht niet zuiver werken. Hij is er toen met huiskerken begonnen samen met zijn moeder, die de schakel is tussen EPC en zigeunerbevolking. Wij hebben nu besloten om samen met Newmercy een nieuwe kerk en gemeente te planten met Iliya en zijn team per volgend jaar. Dit (ingelaste) jaar moet Iliya zich nog leiderschaps- en managementvaardigheden eigen maken in Glasgow. Dit ingelaste trainingsjaar voor Iliya in Glasgow moet nog bekostigd worden en in vertrouwen op de Heer die Zijn gemeente leidt hebben wij dat toegezegd. De kosten zijn ca 15.000 euro voor opleiding en levensonderhoud in Glasgow. Wij doen dit omdat Iliya in zijn denken (en hart) vol is van de Heer en er een sterke afkeer is van ongerechtigheid bij hem. Als we hem in een bestaande organisatie plaatsen moet hij zich aanpassen aan die structuur.

Werk

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over Dimitar Dobrev, voorganger in Varvara. Hij zou koeien bijkopen om zelfstandig te kunnen zijn. Nu had hij zelf al koeien en kalveren gekocht met een lening van de bank en wilde het geld gebruiken voor voer, een aggregaat, een melkmachine, een stal en aflossing van de lening. Toen bleek dat hij drie koeien en twaalf kalveren had hebben we gezegd dat hij enkele kalveren moest verkopen om de jaarlijkse aflossing te voldoen en het bedrijf zo moest opbouwen dat het geld oplevert. Omdat je met drie koeien geen gezin en twaalf kalveren kunt onderhouden. Hij heeft toen alles verkocht en dertig geiten aangeschaft. Twee week later staan de geiten droog, zijn enkele ziek en daarenboven ligt zijn vrouw nu in het ziekenhuis. Dimitar is ten einde raad. De begeleiders die Dimitar ondersteunden, bleken zelf helaas nog te weinig inzicht in veeteelt, administratie en management te hebben. Van Nikola Yordanov, voorganger in Zlokuchane, weten we op dit moment alleen dat hij ziek is en dat zijn dochter, die dit voorjaar getrouwd is, het erg moeilijk heeft. Ondanks herhaald opvragen van info is er nog geen nieuws. Van Martin Velkov, voorganger te Vinogradets, weten we dat hij met zijn vrouw en zoon in een heel klein huisje woont en als het regent alle potten en pannen door het huis geplaatst worden op de regen op te vangen en het huis enigszins droog te houden. Enkele jaren geleden is hij geopereerd, wat mislukte, er kwam een tweede operatie en nu moet er een derde operatie komen. Hij heeft geen werk en zoekt met zijn vrouw vruchten op het land (afhankelijk van de periode: bramen, appels, paddenstoelen) die ze verkopen op de markt of aan de kant van de weg. Van de opbrengst leven ze. Ook zij vragen gebed voor hun situatie. Dit zijn drie voorgangers, leiders in een dorpje. Voorbeelden van vertrouwen in en op de Heer. Gemeenteleden van wie de toestand nog schrijnender is. Gods werk gaat door in en ondanks alle verdrukking. Gods weg te vinden en te houden is moeilijk als alle deuren sluiten. En als er dan een raam of deur opengaat dan zul je moeten zien of dit een opening van de Heer is.

Toekomst

Wij willen doorgaan in het dienen van de Heer Jezus Christus in deze regio’s met de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus, opleiding, begeleiding, bemoediging en ondersteuning zowel financieel als materieel. Een groot deel van de achterban van het hulpfonds Bulgarije heeft jarenlang het werk vanuit de EPC gesteund. Deze samenwerking is nu ten einde gekomen. Indien er behoefte is aan uw kant om nadere uitleg hierover dan zijn wij graag bereid aan een vertegenwoordiging uit uw gemeente daarover verslag uit te brengen. Dit zou in december kunnen ergens centraal in het land. Wij willen nu verder met Iliya Shterev om een onvervalst open en eerlijk evangelie te brengen onder de zigeuners in deze regio, wat hen wijst op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun Schepper. Wij vragen uw steun hiervoor. Graag zouden wij van u de bijgesloten antwoordenveloppe terug ontvangen met uw antwoord.

Helpers

Gebed

Wij hebben de afgelopen tijd gebed van u gevraagd voor de arme zigeuners en hun voorgangers. Velen worden nu, terwijl de prijzen en inkomens toenemen, niet meer bemoedigd. Er is in twintig jaar bijzonder veel opgebouwd door vele sterke schouders. Wij vragen u nu om al die leiders een vast plek te geven in uw dagelijks gebed.