Nieuwsbrief December 2012

INFO ACTUEEL BULGARIJE, DECEMBER 2012

Lieve mensen,

Met dank aan onze Heer Jezus Christus willen we op de drempel van 2013 terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitzien.

Wanneer we de media mogen geloven was het economisch een slecht jaar. In Nederland rijzen, helaas, al enkele jaren de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond, doordat het aantal armen enorm toeneemt. Ook in Bulgarije, waar de situatie al schrijnend was, is het absoluut niet beter geworden. De zigeunerkerk van Chernogorovo komt niet meer bijeen omdat de meesten mensen naar Griekenland zijn afgereisd om daar werk te vinden. Thuis sterven ze van de honger, schrijven ze. In Pamidovo komen de mensen terug omdat er ook in Griekenland geen geld meer te verdienen is.

Pazardzhik gaat naar Spanje, Saedinenie naar Cyprus, Yunatsite naar Portugal.
Niet alleen de Roma hebben geen werk, steeds meer Bulgaren staan op straat. Geen werk, geen geld. Als de overheid geen geld heeft, wordt er ook geen AOW uitbetaald. En nu met de winter voor de deur is dit voor hen een grote bron van zorg.

Douwe hoopt samen met een goede kennis, Geert van der Velde, die zelf betrokken is bij Roemenië en ook weleens in Bulgarije de handen uit de mouwen wil steken, in januari 2013 te vertrekken naar Bulgarije. Dan is er vanuit Buitenpost een vrachtauto met hulpgoederen gearriveerd.

De goederen zullen vanuit een opslagdepot verdeeld worden onder de allerarmsten, Bulgaren en Roma in de regio Pazardzhik – Plovdiv. Enkele van onze contactpersonen, Maia, Segun en Emilia, zullen dit verzorgen via een aantal kerken. Ook worden er minstens twee huisje opgeknapt. Eén voor een oma met 5 en één voor een oma met 3 kleinkinderen in huis.

Wij zijn altijd voorzichtig geweest met het vragen van geld, omdat wij van mening zijn dat ieder in zijn/haar eigen hart moet kijken en in overleg met onze Heer Jezus bepalen wat hij/zij kan en mag geven. Toch willen we deze keer een dringend beroep op u doen, voor een gift. Want ook het transport moet bekostigd worden, en ter plaatse willen we voor de meest schrijnende situaties o.a. voedsel kopen en hen deze winter blijven ondersteunen. Deze ondersteuning is niet voor onszelf: uiteindelijk is het werk voor de Heer. In dit besef zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. We laten ons hoofd niet hangen naar de omstandigheden. Jezus is Heer!

Graag vertellen we iets over enkele projecten.

Project Pazardzhik

Iliya is al bijna een jaar in Engeland om zijn terugkeer naar Bulgarije voor te bereiden en om zijn ouders te onderhouden. Blij nieuws want Iliya gaat weer terug naar Bulgarije; zijn hart en opdracht liggen daar. Er is genoeg werk om Jezus bekend te maken en Iliya weet zich, nog steeds, geroepen door de Heer. De eerste helft van Januari 2013 mogen we hem helpen om de ‘verloren’ kerken te bezoeken en te openen. Hier niet alleen de blijde boodschap, Behoud door Jezus Christus, maar ook Jezus Woorden doorgeven:

“en leert hen onderhouden alles wat ik jullie heb opgedragen” (Mat 28:19b)

Graag zou de Stichting Iliya met 50 euro per maand ondersteunen. En daar hebben we uw gift hard nodig. Op die manier kunnen we hem helpen met een winkel op te zetten, zodat hij een basisinkomen heeft.

Project Jutvari

Segun Philips in Plovdiv: www.jutvari.bg

Jeugdvoetballer Angel met Jorick Broersma, in Nederland

Eind augustus 2012 is Angel, voetballer van 17 jaar, 4 weken bij ons in Buitenpost geweest in het kader van eens te kijken of er ook mogelijkheden zijn en om ervaring bij een andere club op te doen. Dit waren van onze en Angel zijn kant intensieve leermomenten. Ook mocht Angel op de jeugdclub in Zwaagwesteinde vertellen van de verandering in zijn leven door het geloof in Jezus Christus. Wij zien uit naar wat de Heer in zijn verdere leven gaat doen. Segun werd overstelpt met jongens die bij hem wilden voetballen – en daarmee in contact komen met het evangelie.

Graag zou de Stichting Segun met 50 euro per maand ondersteunen.

Project Pamidovo

Emilia is één van hen die in Griekenland werkten en zonder geld is thuisgekomen, Ze werden niet meer betaald voor hun werk. ‘Er is geen geld meer’ zeggen de Grieken. Nu is er honger. Emilia was de zondagsschooljuf en haar moeder nam het over toen Emilia vanuit Griekenland voor inkomen zorgde. Inkomen: 35 euro per maand voor vader, moeder, dochter en twee kleindochters.

De Stichting wil de familie deze winter met 25 euro per maand ondersteunen.

Project huisjes opknappen

Via Maia, tolk, vrijwilligster van Oost Europa Zending in Bulgarije, kwamen wij via de evangelisatieacties in contact met enkele oma’s die kleinkinderen in huis hebben. Omdat dochterlief op de een of andere wijze (geroofd of bewust ingestapt) in de prostitutie is beland en vaderlief niet naar de kinderen omkijkt en/of zelfs het vaderschap niet heeft erkend. Als het vaderschap niet is erkend is er geen kinderbijslag. Oma moet dus van haar AOW rondkomen en de kinderen onderhouden. De hutjes hebben beide geen deur maar een kleed. De daken zijn lek, glas zit er niet in de ramen.

Dit is in één van de zigeunerwijken in Malo Konare waar we met voorganger Daniel (Danny) in februari 2010 ook kleding hebben uitgedeeld. We kennen Daniel al ruim 10 jaar en hij zorgt voor medebouwers. Daarnaast heeft hij al grond voor een kerkgebouw maar geen geld om te bouwen. De container waarin ze dienst hielden is weggehaald, dus geen diensten in deze winter.

Project Bijbelstudie

Samen met Iliya, Daniel en Maia gaan Douwe en Geert in een aantal zigeunergetto’s Bijbelstudies geven. De zigeuners zijn in de winter veelal thuis omdat er geen werk is op het land. Zij die van oktober tot januari (koud, nat, sint, kerst) in het buitenland bedelen zijn nu ook thuis.

Project Transport

Voor een compleet hulptransport betaalt de Stichting € 3200. Vanuit dat oogpunt brengen we dus alleen broodnodige zaken als: kleding, schoeisel, beddengoed, verband en wat speelgoed.

Project Voorgangers

De meeste zigeunervoorgangers die wij kennen zijn naar het buitenland vertrokken om werk te vinden om hun gezin te onderhouden. De meeste kunnen niet lezen en schrijven. De verkondiging die zij verzorgen is dan door de Geest en wat zij overal horen. Het leidt tot de meest vreemde verhalen. Ds. D Lof wil Iliya graag helpen om deze voorgangers meer Bijbels onderwijs te geven. Voorheen kon dat alleen als we ze ook een daginkomen, reiskostenvergoeding en twee maaltijden aanboden, anders ging het niet door. Nu is de houding toch wel iets veranderd. Er is meer honger naar het Woord dan naar geld.

Graag zouden we deze voorgangers weer met 25 euro per wintermaand ondersteunen.

Project Groenteteelt

We zijn dankbaar dat we heel veel groentezaden mochten ontvangen. Onze contactpersonen gaan enkele agrarische projecten begeleiden. Van de 5 geselecteerde zigeuners met enige kennis van groenteteelt is er 1 die al land gehuurd heeft. De overigen hebben geen geld om land te huren. Ze worden eerst ingelicht om de oogst te splitsen in: kerk, zaaigoed, verkoop en eigen gebruik. Ze zullen samenwerken en kennis delen. Als ze geen geld vinden binnen de familie zouden we hen graag een lening geven om het land te huren.

De huur bedraagt momenteel 50 euro per 1000 vierkante meter per jaar. Alle 5 kunnen ze meer dan een hectare verbouwen.

Tot slot

Laten we kracht putten uit de kerstboodschap en de liederen als het bekende “Stille nacht, heilige nacht”:

‘Vrede en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.’

Die Heilsboodschap biedt volop toekomstperspectief voor de Roma, u en ons.

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners. Basishulp blijven geven.
  • Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.
  • Daarnaast hebben de zigeuners ook uw financiële hulp nog steeds hard nodig!
  • Wilt u hen financieel ondersteunen door een gift over te maken? Mocht u een specifiek project willen ondersteunen, dan mag u dat vermelden in de omschrijving bij uw gift.