Nieuwsbrief Februari 2008

INFO ACTUEEL BULGARIJE, FEBRUARI 2008.

Lieve vrienden,

De winterperiode is bijna voorbij zonder dat wij hier sneeuw hebben gezien terwijl onze broeders en zusters in Bulgarije in januari hun huis niet uitkonden en sommigen vele dagen vastzaten. Groot is hun dank voor uw gebed en hulp, waarvan de uitwerking hen bereikt en bemoedigd heeft in de afgelopen koude en moeilijke periode.

Financiële Verantwoording 2007

In 2007 heeft het Hulpfonds ruim €10.000 van particulieren en ruim € 9.000 van gemeenten en scholen ontvangen voor het werk in Bulgarije.

Van deze bedragen is in 2007 besteed aan:

Scholing 830
Winterhulp voorgangers 5.100
Heropvoedingsschool keuken Podem 4.250
Keuken in de school in Menenkyovo 750
Zondagsscholen 925
Medicijnen/ziekenhuiskosten 2.000
Vrachtkosten 1 vrachtauto 3.150
Aan particulieren specifiek brood/elektr 815
Reis-/benzinekosten/distributie in BG, 1.000
door voorgangers en distributeurs
Bankkosten/nieuwsbrief/algemeen 300

De keuken voor de heropvoedingsschool is bekostigd door een actie van het AOC te Buitenpost. De bemoedigingsreizen gaan niet uit de Hulpfonds kas. Steeds weer mogen we ervaren dat onze Almachtige God in alles voorziet, op Zijn manier.

Werk

Nikola Yordanov heeft voor twee maanden winterhulp ontvangen.

De voorganger op de foto, Nikola Yordanov, heeft net als de voorganger Dimitar Dobrev van Varvara werk. Elke maandag vertrekken ze naar de vuilnisbelt van Sofia en zoeken daar plastic, metaal en andere spullen om weer te verkopen en slapen daar ook op geïmproviseerde slaapplaatsen (kartonnen dozen). Zaterdag ’s middags komen ze thuis, en moeten ze eerst enkele uren in het mineraalbad doorbrengen om de geur uit hun poriën te verwijderen. Zo kunnen ze zondags toch nog preken voor hen die helemaal geen werk hebben of juist beter werk. Toch houden ze hun hoofd opgeheven en loven en prijzen de Heer en vertellen van Zijn grote daden, zelfs op de vuilnisbelt.

Economische ontwikkelingen

De kosten van levensonderhoud stijgen snel. Niet alleen doordat de kosten van levensmid-delen en brandstoffen op de wereldmarkt stijgen. Ook door lid te zijn van de EU zien ze de kosten oplopen. Benzine en diesel zijn nu 1,05 euro per liter. Het minimumloon voor werken in een bedrijf bedraagt in 2008, € 112 per maand. Velen halen dit minimum niet en leven alleen van de kindertoeslag. Daardoor kunnen ze geen hout kopen voor verwarming en zie je ze takjes zoeken of de vuilnisbelt of vuilcontainers doorzoeken. U begrijpt hoe geweldig het voor een voorganger is dat hij € 25 ondersteuning in de wintermaanden krijgt.

Als de sneeuw verdwenen is

De dorpelingen krijgen dit niet en als het mogelijk is wordt van het weinige wat men heeft, gedeeld. De meeste vrouwen werken niet en velen zijn ziek door de slechte hygiënische omstandigheden en gebrek van kennis eraan. De medicijnen zijn vaak onbetaalbaar voor hen. Een bijdrage of gehele betaling van medicijnen redt hier direct een mensenleven. Voorheen kregen alle voorgangers de winterondersteuning echter met ingang van 2008 hebben we dit gewijzigd. De voorgangers die minder dan het wettelijk minimum verdienen ontvangen winterhulp. Let wel, de voorgangers met meerdere kinderen kunnen er niet van rondkomen maar nu kunnen er wel meerdere gezinnen geholpen worden in de ergste armoede met brood, medicijnen, hout en/of elektriciteit.

Tijdelijke hulp voor een nieuwe toekomst

Voorganger Dimitar Dobrev in Varvara heeft vee: kippen, een koe van zijn vader en 24 schapen. Hij leeft in de winter van wat de vuilnisbelt oplevert. Nu wil hij wel graag constructiever leven. Lezen en schrijven kunnen hij en zijn vrouw niet. Hij wil graag een lening om 3 koeien te kopen waarvan hij dan de melk verkoopt. De melk levert 33 eurocent per liter op en de koeien geven ongeveer 5 liter per dag. Op deze manier blijven zij onder het bestaansminimum. Zij hebben net als vele anderen veel hulp nodig bij het opzetten van een constructieve levenswijze. We zullen hem helpen met een totaal businessplan en een lening. Hij is de eerste en zal een voorbeeld moeten worden. Niet meer afhankelijk van de situatie maar de situatie veranderen. Dit is ook het uiteindelijke doel van de hulp. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan draait niet alleen om de vraag wie is mijn naaste. Maar ook om het herstel van de overvallen persoon, dat tot doel heeft dat hij weer kan leven tot eer van de Heer, zelfstandig. Hulp moet tijdelijk zijn, het mag niet leiden tot afhankelijkheid van mensen.

Kerkbouw

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het afbouwen van een tweetal kerken, Septembri en Bratanitca. Vele zigeunerkerken die in het verleden zijn gebouwd staan niet op eigen grond. Nagenoeg geen enkel romahuis staat op eigen grond want dat kunnen ze niet betalen. Nu rijst ook de vraag: de kerken die met hulpgeld zijn gebouwd, van wie zijn die. Wij willen wel graag de grond kopen voor onze kerk, maar als onze kerk niet van ons is? Er is zeer veel gaande, ook in het bewust wordingsproces en dat maakt het niet eenvoudig voor de voorgangers die op veel vragen het antwoord schuldig moeten blijven. Toch is het nodig –EU regels- dat de grond waarop de kerk staat, gekocht gaat worden, vanwege het voortbestaan van het kerkgebouw maar zeker ook van de kerk. Het kerkgebouw is voor hen de centrale plaats –God in hun midden- daar gaat iets van uit. Graag willen wij hen daarin steunen samen met uw hulp.

Bijbelschool

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zou Ds.D. Lof les geven aan zigeunervoorgangers. Bij zijn aankomst in Januari bleek de opzet te zijn veranderd. Eli Shterev, een roma jongen, wiens theologische opleiding vanuit Nederland bekostigd is en die nu voorganger is in Glasgow, Engeland, zal de bijbelschool, waarin ook Ds. D Lof betrokken zal worden, in de regio Pazardzhik opzetten. Er is dus enige vertraging opgetreden. Maar toch, een roma jongen die voorganger is in Engeland en nu teruggaat naar zijn geboortegrond om de opgedane kennis over te dragen. Over de verdere ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.

Zondagsschool in Pamidovo

Distributie van hulpgoederen

Zoals veelal gebeurt met het distribueren van de hulpgoederen op één plaats (de kerk) gaan de ontvangers er om vechten. Een aantal voorgangers wil niet meer uitdelen omdat niet alleen de gelovigen komen maar dan ineens het hele dorp. Iedereen wil zijn deel en wil zeker niet te kort komen. Wij willen nu overgaan naar het systeem van opslag in een loods en op aangeven van de voorganger per gezin een pakket, waarbij de leeftijd en de maat in achtgenomen wordt. Dit levert wel extra kosten op maar heeft vele voordelen als bijv. eerlijke verdeling waar het meest nodig is; geen jaloersheid, geen gretigheid maar een liefdegave.

Medio maart vertrekken Ds. D Lof en D Broersma weer voor een bemoedigings bezoek en nemen weer hulpgoederen en dit maal ook een auto mee. Wij steken ook de handen uit de mouwen: O.a. in Chernogorovo bouwen, in Zlokuchane rondom de kerk bestraten en de tuin met hek aanleggen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen

Zoals in de vorige nieuwsbrief (Nov.07) vermeld was er nog geen duidelijkheid over deze status. Het hulpfonds Bulgarije is onderdeel van de Christengemeente Buitenpost (kerkelijke instelling) en daarmee zijn uw giften aan het Hulpfonds Bulgarije ook na 2007 aftrekbaar voor de belasting.

“Goede Vrijdag en Pasen staan voor de deur, de dagen waarop God zijn grote daden in de geschiedenis toont, de dagen waarin Gods gericht en genade zichtbaar worden: ‘Gericht’ toen Jezus Christus aan het kruis hing, ‘genade’ toen de dood werd overwonnen. Niet de mensen hebben hier iets gedaan, alleen God was aan het werk. Hij is de weg naar de mens gegaan in een oneindige liefde. Hij heeft gericht wat menselijk is, en heeft genade geschonken waar ‘werken’ tekortschieten”. – Dietrich Bonhoeffer