Nieuwsbrief Februari 2013

Lieve mensen,

Allereerst, en we hebben dat op meerdere locaties/bronnen al gezegd en geschreven: nogmaals hartelijk dank voor uw trouw in gebeden, meedenken en de giften.

Zoals we in de nieuwsbrief van december vermeldden is Douwe de gehele maand januari in Bulgarije op vele manieren aan het werk geweest. Een vrachtauto met veel kleding is voor kerst vertrokken naar Bulgarije. De dankbaarheid onder de bevolking is groot voor deze kwaliteitskleding.
De bedoeling van Douwe zijn reis was Bijbelstudie geven, bemoedigen en één of twee huisjes op te knappen; uiteindelijk is het één huisje geworden. De manier van werken en het werktempo liggen beduidend lager dan wat wij Nederlanders gewend zijn. Wij danken onze levende Heer voor de weersomstandigheden, geen sneeuw en temperaturen van 10 tot 15 graden gedurende januari.

De bewoners van het opgeknapte huisje, Naiden en Sevda hebben een bijzonder verhaal. Baba (oma) Sevda had haar kleindochter in huis gehaald omdat de dochter haar had achtergelaten. Zij ging werken in Duitsland. De kleine Sevda heeft, toen ze 6 jaar was, oma Sevda meegenomen naar de kerk in de buurt. En daar is Baba haar kleindochter nog steeds heel dankbaar voor. Het heeft haar leven veranderd. Ook nu weer heeft God haar leven drastisch veranderd. Maia, onze contactpersoon, had haar gevraagd of iemand haar lekkende dak mocht vervangen. Heel graag zelfs! Dan komen wij langs, kijken, meten en enkele dagen later wordt materiaal bezorgd. Zelf moesten ze het huis leeghalen, dak afbreken en de bouwers helpen. Voor hen was het aanpakken. Zie de foto hoe het was, eenkamer-, en hoe het is geworden, tweekamerwoning. Zelf hebben ze een kapstok gemaakt als bewijs voor gevoel van orde en netheid.

Gewapend met een vuilniszak hebben Sevda en Douwe, als afronding, alle rommel om het huis verwijderd. Dit maakte grote indruk op zowel Sevda als de buurt. Naiden was er niet, hij was op zoek naar ontbijt. Er was geen geld voor brood, maar geen klacht kwam over hun lippen. Ze zitten vol plannen voor in en om het huis. Netjes en schoonhouden. We vertrouwen dat hun goede voorbeeld hun buurt doet volgen.

Dankbaar zijn we dat in ieder geval één huis gerealiseerd mocht worden. Toen het werk klaar was kwam de vorst. Op dit moment is het weer winter in Bulgarije. Op het juiste tijdstip warm en droog onderdak.

God voorziet, telkens weer. Op alle manieren!

Oude situatie:

Huidige situatie:

Kosten van deze metamorfose: €2150.

Project: Pazardzhik
Iliya was in januari twee weken bij zijn ouders op bezoek. Hij heeft nu contacten gelegd en afspraken gemaakt met een aantal zigeunerkerken voor de evangelisatie acties in juni 2013. De stichting heeft in Nederland een goede caravan verkregen en deze wordt de komende zomer gebruikt om door Bulgarije te gaan voor evangelisatieacties door Iliya en Maia.
Ook mochten we de Nova Milost gemeente weer bezoeken. Deze gemeente draait nu zelfstandig onder leiding van Glasgow (UK).

Meer informatie over Pazardzhik >>

Project: Jutvari
Het bezoek van Angel afgelopen zomer was voor beide kanten een intensief leermoment. Er is een gesprek geweest met Shegun, Angel zijn trainer. Sinds Angel’s terugkomst in Bulgarije heeft hij school even laten zitten. Even gevallen voor de verleiding: Hij was in Nederland geweest! Voor zijn voetbal- en schoolomgeving had hij het gemaakt. Inmiddels pakt Angel de draad weer op. Tijdens het gesprek mochten we hem uitleggen wat er gebeurd is en hebben we hem enorm aangemoedigd om school af te maken. Met name als hij iets wil bereiken als voetbal voor hem uitvalt. We blijven hem volgen.
Voor Jutvari blijven we voetbalartikelen inzamelen.

Meer informatie over Jutvari >>

Project: Pamidovo
Emily is inmiddels definitief terug uit Griekenland. Er is daar geen werk meer voor haar. Haar moeder kreeg een herseninfarct en had verzorging nodig. Haar vader verkocht zijn taxi voor geld voor de medicijnen. Zij zorgt nu voor haar ouders en haar twee eigen kinderen. Inkomsten zijn er niet meer. De samenkomsten zijn nu verhuisd naar de andere kant van de straat. Emily heeft nu, op ons verzoek, de zondagsschool weer op zich genomen. Er is materiaal uitgedeeld; kleurpotloden, pennen en kladblokken.

Ook zijn er stapelbare krukjes gekocht ter plekke, want menig krukje was stuk of weg. Omdat Emily van harte het zondagschool werk wil doen, ondersteunt de Stichting haar nu met €50,- per maand. Emily blijkt nu elke dag zondagsschool te geven.

Bedankt dat u door middel van uw gift dit mogelijk maakt.

Project: Bijbelstudie
In Malo Konare mochten we Bijbelstudie geven met dank aan voorganger Daniel. Telkens moesten we de mensen vragen wat ze weten van het christelijke geloof, want velen hebben van het scheppingsverhaal nog nooit gehoord. Iets vertellen heeft pas zin als men ook de onderliggende kennis heeft.

We hebben vele dorpjes, kerken en huisgemeenten mogen bezoeken en hen mogen bemoedigen samen met Stoitcho en Vily, het echtpaar dat zingt en de aanbidding verzorgt. De mensen zijn zo blij dat er iemand hen bezoekt en naar hen omziet. En dat in de naam van onze Heer en Heiland. Deze reis mochten we met name spreken over gehoorzaamheid wat begint met Liefde, over discipelschap en vervolgens dit praktisch maken. Hoe God het bedoeld heeft en hoe wij, mensen, het uitvoeren of er mee omgaan. Maar ook over het motiveren om de kinderen naar school te laten gaan en niet te vergeten de hygiëne voor jezelf en je leefomgeving.

De diensten in de zigeunerwijken vinden op verschillende doordeweekse middagen en/of avonden plaats. Tijdens de diensten wordt veel voor de zieken gebeden, worden veel getuigenissen van o.a. herstel gegeven. Elke keer brachten we de hartelijke groeten van veel gemeenten uit Nederland over. De mensen luisteren graag en veel: diensten van vier uur zijn geen uitzondering. Maar de kracht van herhalen, herhalen is hier wel degelijk van toepassing. Toch mooi om te zien dat mensen tot tranen geroerd zijn bij zoveel aandacht en Liefde.

Voorganger Tatsjko in Chernogorovo

Financiële verantwoording 2012. Inkomsten:

giften van particulieren 10.330
giften gemeenten en fondsen 235

uitgaven: ondersteuning kerken/personen 3.250
transport 3.100
algemene kosten 475
per 2013 was er € 10.600 om te besteden, waarvan:
huisbouw, materiaal 1.780
loon 370
directe ondersteuning kerken/personen 1.700
groenteteelt bezorging bij personen 300
Maia, contactpersoon, ontvangt maandelijks: 50 pm
Het logeergezin Stoicho (is blind) en Vily krijgt een uitkering van de staat. Ze kregen €100 voor 3 m3 hout om het huis warm te houden deze maand. 100
Iliya krijgt, wanneer hij definitief in Bulgarije gaat wonen, €50 maandelijks voor gemeenteopbouw. 50 pm

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners
  • Basishulp blijven geven

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.

Omdat we naar Pasen toegaan, geven we u deze woorden van een bekend gezang door:

De Heer is waarlijk opgestaan
De nacht des doods voorbijgegaan
Verblijdt u met ons allen saam,
Lofzingt de Heer en prijst Zijn naam.