Nieuwsbrief Februari 2015

Lieve mensen,

Allereerst wensen we iedereen een gezegend, en in de nabijheid van onze Heer en Heiland verblijvend, Nieuwjaar toe. We zien uit naar en hopen op Zijn spoedige komst.

Wij leerden: In nood leert men bidden. Op veel plekken op deze wereld zien we weinig vooruitgang of verbetering. Zuid-Europa wordt overspoeld met vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika. De economieën draaien slecht, er is hoge werkloosheid en daar komen de vluchtelingen bij. Ook Bulgarije bouwt nu zijn hek. Wij weten dat de Heer alles in Zijn hand heeft maar dat maakt ons niet tot toeschouwer. Als christenen moeten we onze verantwoordelijkheid blijven nemen. De vraag naar hulpgoederen neemt toe, er zijn steeds meer families die er van afhankelijk zijn. En we zijn blij dat Jezus zich in Zuid-Oost Azië aan steeds meer moslims openbaart.

Wij willen ons verantwoorden voor de financiën van 2014.

Totaal uitgaven€15.896


01-01-2014 Saldo 4.379
Giften van particulieren 5.750
Giften van gemeenten 525
Totaal inkomsten 11.614

Evangelisatie, boeken, Bijbelstudies 4.200
Noodhulp families, eten, medicijnen 1.244
Transport hulpgoederen 2.850
Bouwkosten woningverbetering 1.000
Transport hulpgoederen 2.850
Leningen 1.050
Kosten bank, nieuwsbrief, algemeen 420
Totaal uitgaven 10.764

Eindsaldo 31 december 2014 890

Pazardzhik

Ds. Penjoe Kirishev heeft ondertussen al veel bereikt met zijn beleid van rust en orde. Langzamerhand zien we het kerkgebouw EPC1 weer opknappen. Helaas groeit de gemeente nog niet. Ook hier in Bulgarije blijft de overgave aan de Heer toch een moeilijk punt. We mogen hiervoor blijven bidden.

De Bijbelcursus voor zigeunervoorgangers

Op dit moment is de planning om in maart de eerste seminar te houden met zigeunervoorgangers uit de regio Plovdiv en in september met voorgangers uit de regio Pazardzhik. De voorbereidingen zijn al in volle gang en wij vragen ook uw gebed hiervoor.

Wilt u thuis mee doen?
In maart leven we alweer in de Lijdenstijd en onze cursisten zullen daar dan ook hun preken op richten. Het voornemen is om met elkaar Matth. 26 t/m 28 heel precies te lezen. Daarbij betrekken we ook Ex. 1 t/m 20 over de lijdenstijd van Israel in Egypte, over hoe Egypte geslagen wordt, hoe Israël uittrekt (Pesach) en de Wetgeving op de Sinaï (het joodse Pinksterfeest). Ook is het leerzaam om de verschillen tussen de 4 Evangeliën te ontdekken als het gaat om die laatste week van Jezus in Jeruzalem.

Bovenal willen we de cursisten erop wijzen dat de Heilige Geest ons predikt dat dit “VOOR ONS” is geschied. Zoals een Avondmaalsformulier het predikt:

Hij werd in de hof gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrij gesproken. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Hij heeft zichzelf aan het kruishout vernederd (…), opdat wij door God aangenomen en nooit door Hem verlaten zouden worden.

We zien dus dat in deze prediking de weg van Jezus betrokken wordt op ons leven tot ons heil en vertroosting. Zo maakt de Heilige Geest wat geschreven staat tot een Woord des Levens.

Malo Konare

Voor Nadka, de weduwe met de 9 kinderen, zijn we bezig de bezittingen van haar overleden man uit de gevangenis in Berlijn te krijgen. Als het lukt heeft ze nog wat inkomen om de kinderen naar school te laten gaan dit jaar. De Hristovi kinderen dreigen nu door hun vader naar een weeshuis te worden gebracht omdat hij ze niet (meer) kan onderhouden. De kinderen staan, na vele rechtszaken, eindelijk op zijn naam waardoor hij de kindertoeslag van 18 euro per kind per maand kan ontvangen, we sponsoren hen waardoor ze naar school gaan (voorwaarde voor de toeslag). Ze zijn allemaal op christelijk kinderkamp geweest waar ze hun leven aan de Heer hebben gegeven en ze zijn getuigen geworden van de levende Heer. We blijven bidden dat de Heer hun vaders hart zal openen.

Naiden en Sevda mochten we uit de emotionele nood halen door hun lening over te nemen. Ze werden bedreigd met de diefstal van een kleinkind of amputatie van een vinger of oor omdat ze al lang achterliepen met het aflossen van hun lening. Nu proberen ze die lening bij ons af te lossen. De dreiging is weg. Door in alle gesprekken alle onderwerpen aan de bijbel te toetsen doen zij nu de Bijbel dagelijks open en is het een gespreksonderwerp bij elke gelegenheid.

Met de 4 kerken in dit dorp en hun voorgangers proberen we tot vereniging te komen. Elke voorganger heeft z’n geschiedenis en wij proberen bruggen te bouwen. Graag zouden we giften voor kerkbouw zien binnenkomen.

Pamidovo

Het afgelopen jaar is de kerk in Pamidovo erg teruggelopen. Ook de zondagsschool draait nu niet meer. De juf, Emilia, is weer naar Griekenland om te werken, maar belt regelmatig omdat daar ook geen werk meer is. We hebben haar aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor de zondagsschool dat ze de kinderen het woord van de Heer onthoudt. Ik weet dat ik makkelijk kan praten over zo’n situatie. Er zijn zoveel voorgangers die naar het buitenland zijn gegaan om te verdienen, vaak in de illegaliteit, en de kerkgangers voor gesloten deuren laten komen.

Hier komen nu nog 5 vrouwen naar de kerk in de winterperiode. De voorganger, Iliya, wil graag een lening om een kerk te bouwen op fundamenten die ergens liggen.

Ognyanovo

Door de sociale dienst werd Maja bij een vrouw in Ognyanovo gebracht. Een vrouw met 5 kinderen die niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Ze leeft van wat het dorp haar geeft. Toen we haar bezochten lichtten enkele dorpelingen ons in dat ze haar geen kleding meer gaven. De familie draagt de kleding tot het stijf staat van het vuil. Lang hebben ze aangedrongen dat ze de kleding zou wassen, helaas begrijpt ze dat niet. Wij hebben haar een wasteil en zeeppoeder geleverd met uitleg. In november werd duidelijk dat ze er niets mee kan. De dorpelingen hebben haar opgegeven, de Heer niet. Maja gaat zich nu op de kinderen richten en we proberen de kinderen bij de kerk te krijgen.

Gezin waar Maja op bezoek is gegaan.
Gezin waar Maja op bezoek is gegaan.

Maja

Zij werd in december door een schooljuf gevraagd eens een gezin te bezoeken. De armste twee kinderen van de school, kwamen altijd op blote voeten. Juf en Maja hebben hen bezocht. Een bouwval waar acht mensen in één kamer leven. Vader is ziek, ligt op bed, moeder bestiert het huishouden samen met dochter die 4 kinderen en een kleinkind heeft. Haar twee jongste gaan naar school, de oudste zoon woont in het dorp en de oudste dochter heeft een kind.

Maja heeft hier kleding en schoenen gebracht en het Woord van Jezus. Zij hadden nog nooit van Jezus gehoord. Bij het derde bezoek dat Maja bracht had het gezin vlees te eten. Maja vroeg wat het was. Het bleken ingewanden van een varken te zijn die de slager had weggegooid. Maar zij hadden het schoongemaakt en gekookt zodat ze ook vlees hadden. Maja heeft voor een volgend bezoek ander vlees gekocht. Ondertussen worden de Bijbel brochures door de kinderen kaal gekeken.

Maja kwam via internet met iemand in contact die om zaden van spruitgroente vroeg. Ze nam contact op en toen bleek dat de vrouw haar eigen taugé kweekte. De vrouw wist niet of ze de volgende kweek nog zou halen omdat ze kanker had. En, vroeg Maja: “kent u de grote Heelmeester ook?”. Naast het zaad dat de vrouw kreeg hebben ze enkele gesprekken gehad en daarbij boeken gekregen.
Wij mogen elk jaar zaden leveren en zonder dat zaad had dit gesprek nooit plaatsgevonden.

Zo zijn er dagelijks voorbeelden hoe jij/wij/u Jezus ter sprake kunnen brengen, in de mogelijkheden die Hij geeft.

Sonja

We maakten kennis met Sonja op school, een meisje van 12,5 jaar in Malo Konare. Haar situatie haalde de TV in Bulgarije. Ze werd gestolen door een 29-jarige man uit een naburig dorp. De trouwerij was in voorbereiding. Echter de moeder van de bruid was het er niet mee eens en belde de sociale dienst die de politie er achteraan stuurde. De broer van de bruidegom viel meteen de politie aan en heel de wijk deed mee. Twee agenten belandden in het ziekenhuis, twee politieauto’s verwoest. Maar Sonja is weer thuis en gaat weer naar school. Volgens de krant was Sonja het met het huwelijk eens en zou ze snel weer naar haar geliefde gaan. Sonja vertelde ons dat ze hem niet kende en er nooit weer naar toe zou gaan. Wij mochten ook haar vertellen van De Redder, De Verlosser, Jezus. Maar ook de kerk kan haar geen aardse veiligheid bieden. Zigeunermeisjes zijn nu eenmaal roofgoed.

Met bovenstaande willen we de mensen in nood dan ook een gezicht en een naam geven.

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners
  • Basishulp blijven geven

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.