Nieuwsbrief Januari 2014

Lieve mensen,

Nogmaals: we zien uit naar de volgende ontmoeting met de Roma zigeuners die voor de lokale bevolking geen naam en gezicht hebben. Zo eindigde de vorige nieuwsbrief. En een nieuwe ontmoeting is er geweest! We mogen de groeten overbrengen aan alle broeders en zusters! Afgelopen november hebben Geert van der Velde uit Garijp, een gemeentelid van de Filadelfia uit Zwaagwest-einde, en Douwe, twee weken in Bulgarije vertoefd. Een vrachtauto hulpgoederen was voorop gegaan. Douwe en Geert hadden, in een beschikbaar gestelde bus, de nagekomen hulpgoederen meegenomen.

Dit bezoek had tot doel: bemoediging en het dak van een huisje van een weduwe met twee dochters en een kleinkind vervangen in Govedare waar in juni de evangelisatie campagne was.

Dit gezin wordt door de dorpsgemeenschap genegeerd en moet zich zonder inkomen en hulp redden. Nadat, volgens ons, alles was doorgesproken en afgestemd, hebben we de materialen gekocht. Toen deze arriveerden, wilde de weduwe niet dat we ook maar iets aan haar huis zouden doen. Op zo’n moment is het geweldig om te weten dat je voor de Heer werkt en de opdracht terug kunt geven. Heer, hier staan we, het is Uw werk, Uw opdracht, maar nu komen wij niet verder. Toon ons uw leiding en zeg ons hoe we verder moeten. In zo’n situatie zeggen we dan: ”waar een deur dichtgaat, gaat een venster open”. Maar we moeten de deurklink (kunnen) loslaten, een stap achteruit doen en bereid zijn om om ons heen te kijken, het open venster te ontdekken, de deur te ‘vergeten’ en ons op het venster te concentreren en dan hier gepaste actie te ondernemen. We hadden ons op de gesloten deur kunnen blijven concentreren, morrelen en uitroepen naar de Heer, U hebt ons deze opdracht gegeven en waar blijft u nu? Als het zo moet, hoeft het voor ons niet meer. Bekijk het maar.

Door ons op God te richten liet Hij ons het open venster zien, waar we ons toen op gericht hebben. Een dag eerder was ons een ander huis getoond. Uiteindelijk werd het wel dit huis. Eenmaal klaar dan maken de eigenaren het naar eigen inzicht mooi. Wij mochten een beetje van Gods zegen laten zien, er voor hen zijn, sommigen weer een naam geven. Wij zijn vooral benieuwd naar wat God nu verder gaat doen in dit dorp.

P1020678

House Govedare17

Project Pazardzhik
In Pazardzhik: Toen we onze reis naar Bulgarije planden, bleek dat Iliya zijn ouders naar Scotland had gehaald. Er was geen werk en inkomen in Bulgarije en de kosten van levensonderhoud en medicijnen waren niet meer op te brengen. Hij had voor zijn vader werk gevonden. Iliya spreekt nu de Bulgaarse gemeenten via internet toe.

We mochten Pastor Penjoe en de EPC1, pinkstergemeente, weer bezoeken en bemoedigen. Zij groeten u en voelen zich sterk met u verbonden. We kijken weer naar de mogelijkheden om samen onze levende Heer groot en bekend te maken in de regio.

Project Pamidovo
Ook Pamidovo mochten we weer bezoeken en bemoedigen. De zondagsschool wordt nog 1 keer in de week gehouden. Toen we hen bezochten, kwamen er verschillende kinderen en hebben we samen gezongen. We konden kennismaken met weer een nieuwe voorganger, zoals bij elk bezoek hier, wat ons toch wel grote zorgen baart. We mochten ons verblijden over de door God genezen mensen, heldere ogen, vrolijke blikken, niet meer de mensen die door de angst voor dood werden overheerst. Actie hier nu is opleiding voor de zondagsschool juf Emilia, binnen de EPC1.

Project Malo Konare
Tijdens ons bezoek konden we hier geen dienst bijwonen. We hebben de samenkomst ruimte slechts bezocht om dozen hulpgoederen te brengen. Toen we de volgende dag weer in het dorp waren, was alles al verdeeld. De mensen kwamen ons hun nieuwe kleren showen. We sparen door voor een kerkgebouw. Er heeft zich al een Nederlands bouwteam aangemeld, nu nog de financiën. De volgende keer zijn de andere kerken (met voorgangers Rita en Iliya) aan de beurt. In dit dorp zijn er velen die geen werk, dus geen inkomen hebben. Ook Naiden en Sevda niet, in de zomer besjes plukken en verkopen en alles doen wat mogelijk is. Toch was het hen gelukt om al 1000 van de 1600 euro terug te betalen op de lening van 800. Nu hebben ze geen geld meer voor eten en aflossingen, er is niets. En toch zeggen zij: “Prijs de Heer, in voor- en tegenspoed”.

De moeder met 9 kinderen, Nadka, heeft een leeg, afgedankt huis gevonden en ook zij dankt de Heer. Echter het dak is poreus beton, er is geen toilet en er zitten geen ramen en deuren in. De buurt klaagt al, want de kinderen doen hun behoefte naast het huis en dat stinkt. Wij laten nu een toilet aanleggen en een dak aanbrengen. Enkele ramen en deuren zijn al gevonden en worden aangebracht. Er is een risico dat straks de eigenaar van het huis langskomt, ziet dat het is opgeknapt en het weer opeist. Dan kan Nadka opnieuw op zoek. De kosten om Nadka met haar kinderen daar te laten wonen zijn ca 500 euro voor toilet en 1100 voor het dak.

Kolenveld Spas

We bezochten het kolenveld van Spas. Alle kolen moesten die dag van het veld, omdat de eigenaar het land de volgende dag ging ploegen. God had Spas weer een rijke oogst gegeven waarvoor hij dankbaar is. Maar er waren meer met een rijke, gezegende oogst en dat betekent dat de prijs daalt. Toen hij in juni een enorme opbrengst met courgettes had, dumpte Griekenland met Europese steun de courgettes op de Bulgaarse markt, ver onder de kostprijs van de Bulgaren. Toch looft en prijst hij de Heer. Spas zag de goedheid en genade van de Heer. Voor volgend jaar is er weer eten en zaad.

We bezochten Rozalina die bij haar oma woont, omdat haar vader weer getrouwd is en niet meer naar haar omkijkt. Oma heeft in 2013 zes maanden in de schelpenindustrie gewerkt en uiteindelijk geen geld gekregen, wat heel vaak gebeurt bij de zigeuners. Nu haalt ze dagelijks 5 kg walnoten van de fabriek, dopt ze, sorteert ze en brengt ze terug. Ze leven van € 2,50 per dag. Ze werkt, ze verdient en prijst de Heer. Er zijn zoveel die dit niet eens krijgen.

Voor deze mensen is het erg pijnlijk om te zien dat Syrische vluchtelingen € 500 per maand ontvangen van de overheid. Een Bulgaar ontvangt € 200 per maand, maar dan moet je wel werk accepteren als je het wordt aangeboden. In de eigen omgeving is geen werk en dus moet je werk in een stad op afstand accepteren waarbij de reiskosten hoger zijn dan het inkomen. Accepteer je niet dan stopt de uitkering. Voor de gelovigen is er troost, bij God is alles mogelijk, Hij voorziet. Het tweede huisje wat opgeknapt zou worden loopt nog steeds vertraging op. Dit huisje moet eraf en dan nieuw opgebouwd. De papieren zijn op z’n vroegst in juni gereed. Dan kan de grond worden aangekocht van grootvader die in de 50er jaren, de communistische tijd, is overleden. Het geld wordt verdeeld over alle afstammelingen voor zover die nog leven. Dan kan Angel zich bezitter noemen en kan er aan het huis gewerkt worden. Echter deze zaak gaat boven ons kunnen en we zoeken een andere oplossing voor dit gezin. Het mooie is wel dat de oudste dochter in de zomer naar een christelijk zomerkamp is geweest. Het was moeilijk voor haar om liefde en aandacht te ontvangen, omdat ze altijd genegeerd werd. Ze is wel veranderd. Zondags gingen vier roma meisjes met ons mee om de dienst in EPC1 in Pazardzhik mee te maken. Ze worden begroet en mogen in alles meedoen tijdens de dienst en fleuren helemaal op.

We kunnen terugzien om een vruchtbare reis. Maar er is veel werk te doen en daar hebben wij uw gebed en financiën voor nodig. Met name in de wintermaanden is het bar leven voor de Roma’s. De eindjes zijn erg kort en dan moeten ze nog aan elkaar geknoopt worden…

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners
  • Basishulp blijven geven

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.