Nieuwsbrief Januari 2021

Lieve mensen,

Een nieuw jaar in het vooruitzicht, een jaar vol onzekerheden en verrassingen, net als alle andere. Toch mogen we weten en geloven, ook dit jaar weer gaat God met ons mee, en zal geven wat we nodig hebben naar Zijn plan, elke ochtend wanneer we wakker worden en opstaan. We worden bij naam geroepen zoals Maria, wanneer zich nieuw leven aankondigt. En Jozef, wanneer hem in een droom gezegd wordt; vlucht. En later, keer terug! Zo zullen in deze nieuwsbrief ook enkele mensen bij
naam worden genoemd. Dag aan dag. Een speciaal dank voor diegene die vanwege onze financiële oproep in september vorig jaar dit daadwerkelijk omgezet hebben in een gift, zodat het transport uitgevoerd kon worden.

Hulpgoederen

We zijn dankbaar dat het transport goed gegaan en ontvangen is. Intussen is Maya nog bezig om de vele goederen op bestemming te krijgen. Dit gaat langzaam mede door covid 19. Alle verdeling gaat volgens de geldende (lockdown) regels. Naar vele dorpen in de bergen waar we niet eerder geweest zijn en nu kunnen en mogen evangeliseren.

Seminar

Gezien de ontwikkelingen rond het covid 19 gaat de seminar in april ‘21 niet door. De evangelische stroming binnen de Roma gemeenschap in Bulgarije is vreselijk in opspraak geweest door een evangelisatiedienst in Perushtitsa wat vele besmettingen en enkele doden tot gevolg had.

Gevolgen covid 19 in Bulgarije

Wereldwijd is wel duidelijk dat een lockdown in arme landen harder toeslaat dan in rijke landen. Ook in Bulgarije waar in normale omstandigheden voor velen geen inkomen te vergaren is en pensioenen te laag zijn om van te leven, is het nu tijdens de lockdown weer doorbijten op dat rest-houtje. In de nieuwsbrief van September hebben we enige situaties voor u beschreven. Die situaties zijn niet verbeterd. Ook daar is school online nu, maar hoeveel gezinnen/kinderen hebben de beschikking over een computer.

Deze foto’s van de kinderen zijn gemaakt bij het uitdelen van gebreide mutsen, sjaals, knuffels en ander speelgoed. Aangezien niemand nu naar school gaat en de kinderen dus buiten op straat spelen met elkaar, verzamelen we de zondagsschoolkinderen en delen. Zo trekken we ook anderen naar de zondagsschool, proberen we ze het goede nieuws te vertellen, over covid19 te informeren maar ook over andere bacteriën en virussen. Toch zijn niet alle kerken dicht. Er zijn romahuiskerken actief, waar mensen nog worden bemoedigd, waar mensen nog samenkomen.

De kinderen zijn blij met de mutsen en sjaals zoals u kunt zien. Iets eigens in de kou. Er zijn ook dorpen waar we God en Jezus niet mogen noemen, dus spreken we daar o.a. over fatsoen, moraal, vriendelijkheid en geven ouders uiteindelijk toe dat hun kinderen veranderen in positieve zin (vriendelijker en beter in de omgang).

Hulpgoederen

In september vorig jaar melden wij u dat er weer een vrachthulpgoederen klaarstond. En deden we een verzoek om financiën voor deze vracht. Ver
boven onze verwachting kwam het geld er snel en konden we doorsparen voor verdere noodhulp en de volgende vracht. Die vracht staat alweer klaar (nu met Covid 19 2x per jaar). En steeds zien we weer dat God voorziet! De nood is hoog in BG net als hier maar anders, en mensen luisteren waar wat God op hun hart legt. Doordat alles via gesloten kerken verloopt, gaan de contacten wat langzamer Contact met veel (huis)kerken is er momenteel niet. Waardoor we niet weten of sommigen niet samenkomen of niet meer bestaan door bijv. overlijden.

We weten wel dat we wat er ook gebeurt mogen doorgaan met onze God te dienen. Hij is het die alles overziet! Alles in Zijn Hand heeft! Alles regeert! Ook dat wat wij niet zien, hebben of controleren. Hij geeft rust, vrede. Denkt u anders? Lees Filipenzen 4: 4-9 nog eens door, pas het enkele dagen toe en ervaar hoe anderen anders naar u gaan kijken, alsof u verandert bent; zonder dat u zich verandert.

Financiën 2020

Toelichting: evang/boeken kosten voor het werk; noodhulp hulp aan gemeenten en gezinnen; transport januari en september, Alg Kosten: bank, accountant, nieuwsbrieven, website en inkoop paletten. Het saldo is hoog door giften in december.

Doneren

We kunnen uw financiële steun nog steeds heel goed gebruiken. Helpt u mee? Op onze site kunt u heel eenvoudig via iDeal een eenmalige donatie overmaken. Door de huidige situatie is er extra hulp nodig, overal, in uw buurt en alle landen, dus roept de Heer ook u. Waar bepaalt de Heer uw hart?

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus (laten) verzorgen.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven. Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in
    beweging zet, en is het God zelf die u zegent en voorziet.