Nieuwsbrief Mei 2008

INFO ACTUEEL BULGARIJE, MEI 2008.

Lieve vrienden,

Wat is het belangrijk om echte vrienden te hebben als alles je ontvalt, je niets meer hebt en er ineens toch nog hulp van ver komt opdagen. Onbegrijpelijk soms dat de Heer Jezus Christus mensen ver weg inschakelt voor jou! Groot is hun dank aan de Heer en aan u die naar Hem luistert, die gehoor geeft aan de oproep om honge-rigen te voeden en naakten te kleden.

Werk

Op de vuilstort zoeken in oude lagen

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over het werk van voorganger Nikola Yordanov. Voor hem is er nog niets veranderd, hij zoekt nog dagelijks op de vuilstort. Met de schep en het houweel zoeken ze in diepere lagen voor oud ijzer en plastics.

De andere voorganger Dimitar Dobrev van Varvara heeft ondertussen wel ander werk. Voor hem hadden we geld overgemaakt zodat hij enkele koeien kon bijkopen. Hij is nu melkveehouder en moet leren zijn gezin daarvan ook in de toekomst te onderhou-den. Samen leren ze nu om de administratie te voeren en een bedrijfsbeleid op te zetten. De bedoeling is dat ze zich ontwikkelen en een voorbeeld zullen zijn in het zigeunerdeel. Momenteel gaat het heel goed voor de boeren in Bulgarije, de melkprijs is hoog en de verdienste is goed. Zij zullen straks, zelfstandig, kunnen delen!!

Voedselprijzen

Ook in Bulgarije gaan de voedselprijzen snel omhoog, sneller nog dan bij ons. Ook de inflatie ligt hoger. Met het inkomen dat de zigeuners ontvangen voor het werken op het land kunnen ze nu leven en moeten ze de schulden van de afgelopen winter aflossen. Dit aflossen wordt vanwege de hoge voedsel prijzen nu steeds moeilijker. Ook nu horen we weer: de economische crisis is in Bulgarije realiteit. Het is niet onze bedoeling om de mensen te voeden, maar te leiden naar zelfstandigheid zoals God het bedoelt in Zijn Woord. Dit vraagt van ons om met hen op weg te gaan, niet één mijl maar twee en hen te leren onderhouden. Toch ontkomen we er niet aan om de allerarmsten af en toe te ondersteunen met voedsel of een stuk schuldaflossing.

Zondagsschool

Het belang van zondagsschool wordt regel-matig duidelijk gemaakt door leiding of directie van scholen. Fam. Stoyanovi, wonend in de regio Pazardzhik, die de Jezus film vertoont in zalen en op scholen, krijgt af en toe een uitnodiging van een school. Mevr. Stoyanova schrijft : “Onlangs in de maand mei wilde een schooldirecteur de Jezus film zelf zien, tonen en bespreken op school. Want er zijn dingen die we moeten horen en weten. Op onze school zijn er enkele kinderen die naar de kerk gaan. En het valt op dat ze anders zijn, niet beter als de rest, ze zijn meer bekend met de verhalen uit de Bijbel en weten daar iets mee te doen. Ook de andere kinderen zouden meer over God en Jezus moeten weten”. Voor de fam. Stoyanovi was dit goed om te horen. . . door de strijd heen te weten dat God uiteindelijk “de wasdom laat groeien”. De rijkdom van het Evangelie. Eens te meer wordt het duidelijk waarom we de kinderen niet moeten belemmeren tot Jezus te komen; maar een voorbeeld mogen nemen aan hun openheid.

Schone straat in Pamidovo

De zondagsschoolkinderen in Pamidovo houden de zigeunerbuurt schoon nadat juf Emily vertelt heeft over Genesis, dat God de mens zegt te heersen over vissen, vogels, vee en aarde. De volgende stap is het leren van de hygiëneregels die de Heer geeft. Eenvoudige persoonlijke hygiëne hoeft niet duur te zijn als je maar schoon water hebt. Helaas levert de huidige bron vuil water omdat deze direct naast het toilet zit. Een nieuwe schone bron op een andere plek is hard nodig om het dorp te kunnen helpen.

Studieondersteuning

Voor het eerst geven we studie onder-steuning voor een zigeunermeisje in de regio Berkovitza. We beseffen dat we ingrijpen in het traditionele bestaan van een zigeunergezin, volgens de voorganger de eerste in dit dorp. Haar vader gebruikt te veel drank, moeder zorgt voor het weinige hoofdinkomen en twee oudere zusjes zijn te jong getrouwd en moeder. Het meisje zelf en de moeder zijn enorm gemotiveerd, positief en vol vertrouwen in de Heer. Ze krijgen nu de mogelijkheid om, samen, in de tuin van de Heer verder te groeien en uit te delen . . . onder hun volksgenoten. De benodigde financiën zijn vijftig euro per maand voor reiskosten, boeken en voeding. We hebben dit eerst voor een jaar afgesproken en bekijken vervolgens de voortgang, en verdere mogelijkheden.

Kerkbouw

De kerkbouw in Septembri en Bratanitca gaat met uw hulp gestaag door. Van Dobrovnitza en Aleko liggen er al lang aanvragen en nu ook van Malo Konare. Op dit moment zijn de meeste voorgangers druk aan het werk in de groente en fruittuin, alvast voor de wintervoorraad!!. Iedereen is erg blij met hun “kerkgebouw’’ Een eigen ruimte om samen te komen om de Heer te loven en te prijzen. En onder-richt uit Gods Woord. Graag willen we met uw hulp hen blijven steunen.

Bijbelschool

Op het front van de bijbelschool zijn op dit moment nog geen nieuwe ontwikkelingen bekend. We weten alleen dat er op de achtergrond aan wordt gewerkt. Ook dit is een zaak van aanhoudend gebed.

Armoede

Voortdurend bereiken ons vele aanvragen om diverse vormen van hulp zoals: betalen van medicijnen, ziekenhuisbehandeling, middelen voor revalidatie en brood. Of er wordt gevraagd om leningen voor een winkeltje te beginnen of mogelijkheden om handel te drijven, etcetera. De situatie van deze mensen is schrijnend, zonder uitzicht, levend bij de dag! Voor hen willen we, met uw hulp, er zijn om hen, met het oog op Jezus Christus, een hoopvolle toekomst te kunnen geven.

Hulptransport

Er staan nu, binnen een jaar, al weer zoveel goederen klaar dat een vrachtauto kan worden volgeladen. In de regio Pazardzhik wordt een huurloods gezocht voor opslag. Hier worden de pakketten per familie samengesteld en wordt de distributie verzorgd. Wij vinden het geweldig om steeds weer te mogen zien hoe een groeiende groep mensen allerlei goederen aanlevert. Maar om al die goederen op de plaats van bestemming te krijgen is veel geld nodig. Nog niet eerder hebben we om geld voor transport en distributie gevraagd. Met enige schroom durven we een oproep te doen aan onze christelijke achterban. Geeft u ook voor transport opdat de goederen niet nog een jaar in opslag blijven, maar dat er uitgedeeld kan worden zodat de behoeftige voorzien kunnen worden. Bovenal vertrouwen we erop dat Onze God zal voorzien, wat er ook gaat gebeuren. . . Zijn Wil geschiede!!

Tot slot, Voor ons, als gevers, valt er nog veel te leren. Een van onze belangrijke christelijke opvatting is dat de zorg voor de armen en de behoeftigen niet iets is dat door een koning of heerser gedaan moet worden, maar een taak is van iedere bewoner van deze aarde. In de naastenliefde lijkt het alsof wij het zijn die geven. Echter van gever worden we namelijk zelf ontvanger!! Concreet betekent dit dat wij, gevers, allereerst zelf leren; namelijk leren te ontvangen in het geven. Dit ervaren we persoonlijk ook steeds weer in de contacten aldaar; uiteindelijk afhankelijk zijn van ZIJN LIEFDE, Jezus Christus, die ALLES gegeven heeft.

Groeten uit de zondagsschool in Zlokuchane