Nieuwsbrief Mei 2014

Lieve mensen,

Voor u ligt weer een verse nieuwsbrief van 2014. Wij willen u informeren over de ontwikkelingen en activiteiten van het hulpfonds waar wij enthousiast over zijn.

Wij willen u eerst de financiële verantwoording over 2013 voorleggen waarbij we de moed opvatten om u voor 2014 te vragen ook weer trouw en gul te geven. Want we willen graag meerdere mensen daadwerkelijk helpen. Niet alleen voor nu maar bovenal voor de toekomst voor de kinderen en kleinkinderen. Dat uiteindelijk Gods Liefde door Zijn Zoon Jezus verandering in harten en uiteindelijk in levensstijl/visie kan omkeren.

Vanwege de bouwactiviteiten in Januari hadden we:

een saldo van 10.850
giften van particulieren 7.185
giften van gemeenten 2.240
Totaal inkomsten 20.275

Evangelisatieacties, Bijbelstudies, kerkondersteuning 3.915
noodhulp (voor het eerst) 1.212
lening om inkomen te verwerven 1.632
studie(hulp) 1.043
transport hulpgoederen 950
agrarische hulp 400
opknappen 2 huisjes 4.123
algemene kosten, bank, accountant, nieuwsbrief, website 771
reiskosten (aparte gift) 1.850
Totaal uitgaven 15.896

Eindsaldo 31 december 2013 4.379

Wij mogen terugkijken op een heel gezegend jaar.

Pazardzhik
We mogen constateren dat in 2013 de samenwerking met EPC1 in vertrouwen weer is opgestart. Hierdoor mogen we in september een weekend hebben om vele zigeunervoorgangers, uit de regio Pazardzhik en Plovdiv, te onderwijzen.
Ds Lof zal dit verzorgen.

Door het opknappen van 2 zigeunerhuisjes zijn er veel levens veranderd, niet alleen van de mensen in de huisjes maar ook van die in de regio. Voor ons het bewijs dat onze Heer veel meer doet dan wij kunnen bedenken, als wij Zijn opdracht gehoorzaam uitvoeren.

Ook de agrarische hulp was bijzonder, niet alle succesvol, maar we mochten wel heel veel geestelijke uitwerking zien en daarnaast inkomen en eten.
Ook dit jaar is er weer een agrarisch project. In februari mochten we weer heel veel ontvangen, o.a. zaden er heen brengen. Maja heeft deze verdeeld. Enkele personen die vorig jaar gekregen hebben, hebben nu weer ontvangen maar de meeste ontvangers zijn dit keer andere personen, ze moeten zelf weer zaad kweken voor volgend jaar. Gelukkig is er nu ook vanuit de niet-Christelijke hoek veel vraag want hier ligt een evangelisatiepunt dat Maja graag benut.

Opkomende courgettes/zuggini
Opkomende courgettes/zuggini

Malo Konare
Nadka, de weduwe met 9 kinderen, heeft dit jaar ook zaden gekregen waar ze heel actief mee aan de slag ging.

Vorig jaar had Nadka zelf een lege bouwval gevonden waar ze met haar kinderen kon verblijven. De kinderen deden hun behoeften naast het huis en de buren dreigden hen weg te jagen. Daarom hebben we een toilet voor hen ‘laten’ aanleggen. Het is aanmerkelijk duurder uitgevallen dan begroot was, omdat het geen gat in de grond naast het huis is, maar een binnenhuistoilet met spoeling en wasgelegenheid, vergelijkbaar met u thuis. De kinderen hebben geweldig geholpen bij de aanleg zodat Maja met 1 werker toe kon. Naast de aanleg zijn ze nu ook onderwezen in het gebruik ervan. Doordat ze het grotendeels zelf hebben aangelegd zijn ze er zuinig op.

Ook in dit gezin is het lezen en gebruik van de bijbel enorm toegenomen. Bij elk bezoek is dat, naast de leefomstandigheden, vast onderwerp van gesprek en de kinderen hebben steeds vragen. We willen hen nu nog graag van een dak voorzien, zoals in een eerdere nieuwsbrief genoemd.

Het toilet in aanbouw
Het toilet in aanbouw
4 van de negen kinderen, 1 leest de bijbel voor
4 van de negen kinderen, 1 leest de bijbel voor

De Kambourovi kinderen, Nadeshda, Valentina, Ivan en Liubke, gingen in februari niet naar school. Pa zat in Nederland om geld te verdienen met muziek maken en de daklozenkrant te verkopen. Hij was met anderen meegereisd. In maart was hij alweer terug, met een nog grotere schuld dan toen hij wegging. Februari is niet de periode dat Nederlanders medelijden hebben met de bedelaars. Het mistroostige weer in november en december met de feestdagen voor de deur werkt veel beter voor het gevoel van de gevers.

We blijven de kinderen sponsoren al was het alleen al om hun getuigenissen van de levende Heer die zij dagelijks doorgeven en laten zien in hun gedrag en daarmee veel meer doen dan wij kunnen vertellen en laten zien in de enkele dagen die wij er zijn.

Pamidovo
Emilia haar vader heeft vorig jaar een lening gehad om werk te verkrijgen, heeft een busje gekocht en ging taxi rijden. De politie kreeg hem in de gaten en nu durft hij niet meer te rijden. Ik vroeg hem naar de vergunning, maar die had hij niet. Vervolgens vroeg ik hem om Romeinen 13 voor te lezen. Hij pakte de bijbel en las de eerste drie verzen, toen was hij stil. Tranen in de ogen. Hij weet wat hem te doen staat. Nu wacht ons de verdere begeleiding en hem het vertrouwen in de Heer uit te leggen.

Emilia zelf is nog niet naar de opleiding van de zondagsschool en de lagere school geweest. Gebrek aan geld om te reizen is de oorzaak. Wij vinden het belangrijk dat zij als zondagsschool-juf het goede voorbeeld geeft en aan alle kinderen laat zien dat het ook vanuit haar geloofsleven noodzakelijk is om God te gehoorzamen en dus ook te leren, de talenten die God je gegeven heeft te ontwikkelen. De jongste dochter, Krassimira, is in februari getrouwd en we mochten daar bij zijn, hen toespreken en de trouwbijbel overhandigen, een ongebruikelijk iets in de zigeunerwereld. De oudste dochter, Ishkra, gaat één keer per week naar school en was in januari bijna gekidnapt, tot op de 3e etage van de school werd ze achterna gezeten. Dit is de reden waarom zigeunermeisjes vroeg trouwen, niet hun buurt uitkomen en dus meestal binnen die buurt trouwen.

We mochten een geweldige dienst hebben, over trouwen: Wat zegt God erover, waar staat het in de bijbel, buitenechtelijke kinderen wat betekent dat?
Alle aanwezige zigeuners in de dienst vonden uiteindelijk toch dat Gods Woord boven hun traditie uitgaat. Maar of ze de 80 euro om officieel te trouwen ervoor (over) hebben dat zullen ze nog laten zien. Ook dan zal God voorzien!
Wij zijn heel blij en dankbaar met de ontwikkelingen die God hier vorig jaar in gang heeft gezet. Graag houden we u op de hoogte van Gods werk hier.

Ognyanovo
Dit jaar heeft het aanbiddingsechtpaar Asenovi een kleine lening gekregen. Ze hadden geen geld meer om de voorraden van hun winkeltje aan te vullen, dit was opgegaan aan de betaling van ziektekosten. We regelen met hen de papieren, belastingen, kassa, etc. zodat hun illegale winkeltje nu legaal is. Zo de Heer het wil.

Onze God is een God van relatie. Wij kunnen u elke keer weer een andere familie noemen die arm is en het slecht heeft want er zijn er zo veel.
Wij vinden het echter belangrijker dat u weet dat God niet loslaat, en afmaakt wat Hij begonnen is. U en wij mogen daarin werkzaam zijn en wij willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen die wij constateren in dit werk.
Meestal zijn het geen grote dingen, maar het zijn de kleine dingen die het doen.

Wij blijven goede kleding, beddengoed, handdoeken, schoenen en speelgoed inzamelen.

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus
  • Christus.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven.

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.