Nieuwsbrief November 2007

INFO ACTUEEL BULGARIJE, NOVEMBER 2007.

Lieve vrienden,

Wij mogen u de hartelijke groeten doen en heel veel dank overbrengen van vele arme zigeuners die voor u bidden. Ze zijn zo dankbaar dat wij hen niet vergeten zijn. Ook nu zijn er weer vele ontwikkelingen gaande. Het geld wat sinds de vorige nieuwsbrief is binnengekomen, € 3.450, wordt geheel besteed aan de nog steeds vreselijk hard nodige winterhulp voor de zigeunervoorgangers, medicijnen en brood.

Hulpgoederen

De hulpgoederen die in juli gebracht zijn, waren eind oktober allemaal verdeeld. De goederen gaan naar de plaatselijke voorgangers die het op hun beurt weer uitdelen aan de allerarmsten. Ze hebben met hun allen hier heel hard aan gewerkt. 450 dozen kleding, schoenen, dekens,gordijnen, keukenartikelen, speelgoed en knuffels. De 48 computers zijn geïnstalleerd in kerken en zondagscholen. Vooral jongeren leren er mee omgaan. Een aantal voorgangers heeft er nu één thuis. Regelmatig worden we uitgenodigd voor koffie uit een nederlands kopje. Zo blij dat ze een kopje kunnen voorzetten terwijl wij zien dat ze nodig naar de dokter moeten. Telkens weer zijn wij blij met de werkwijze via de voorgangers. Als de mensen naar ons toekomen met hun dank dan accepteren wij hun gevoelens van dank maar wijzen erop dat mensen met hun hart gegeven hebben, wij er alleen maar zorgen dat het in Bulgarije komt en anderen ervoor gezorgd hebben dat zij dit ontvingen. De dank is voor de grote Regisseur.

Rekenen

Bij de hulpgoederen zaten een aantal dozen met oude rekenoefeningen. Dit hadden we meegegeven om te tekenen op de achterzijde. Tot mijn verbazing laten ze mij zien dat deze papieren, om de beurt, met potlood gebruikt worden voor de rekenoefeningen. Ze helpen elkaar. Zelfs door naar school te gaan hadden ze dit niet!

Bijbelschool

Heel blij zijn de pastors en wij met het feit dat, de net gepensioneerde, Ds. D Lof uit Leeuwarden les gaat geven aan de zigeunervoorgangers. De lessen, 4 keer 5 dagen in het winterseizoen, worden gegeven in de kerkzaal van de in aanbouw zijnde kerk in Septembri. Deze plaats ligt het meest centraal in de regio. Wij zoeken nu sponsors zodat de voorgangers de lessen kunnen bezoeken.(reizen en eten). Samen met Lof hebben we vele dorpen bezocht, de armoede geproefd en de nood gezien.

Economische ontwikkelingen

Langzaamaan zie ik enige kleine ontwikkelingen in de zigeunergebieden. Af en toe is er een voorganger die vast werk krijgt (Velichko en Emily) en daarmee zelfwaarde en inkomen. (twee in twee jaar). In twee dorpen worden enkele modderpaden verhard met puin door de gemeente. O.a. in Chernogorovo waar we waterleiding zouden aanleggen. We spreken af nog even te wachten wat de plaatselijke gemeente nu werkelijk gaat doen nu de straat wordt aangepakt net voor de burgemeester-verkiezing. Blijft het zo liggen of gaat er werkelijk waterleiding en riolering de grond in.

Het zal een wonder zijn dat deze familie het droog houdt.

Wonderen

In Chernogorovo kwam een klein, druk bewegend kereltje naast mij staan. Hij vroeg mij of ik hem herkende. Ik keek hem aan en herkende hem niet. Hij was de man die in mei een hartoperatie had moeten hebben maar er geen geld voor had. Wij hadden dat geld ook niet maar we mochten en konden wel voor hem bidden. Dat hebben we gedaan. Hij vertelt nu dat hij tijdens het gebed al iets voelde. Ik zie nog dat ineengeschrompelde mannetje op de bank zitten, roerloos en verloren. Geen wonder dat ik hem niet herkende. Gods wonder dat hij genezen is. Prijs de Heer. Nu werden we bij een jongeman (19j) gebracht, de oudste in het gezin, die een beenmergtransplantatie moet hebben. Kosten: € 26.000. Dit krijgt die jonge of zijn familie in hun leven niet bij elkaar. Wij mochten ook hier bidden en roepen ook u op om te bidden en te geven. We kwamen bij een gezin, door drank verscheurd en hier mochten we de Naam van de Heer grootmaken en bidden. Voorganger Krestev heeft een auto ongeval gehad. Het linker been en schouder gebroken. Het geld voor de eerste operatie was er snel. Nu zit er ontsteking in het bot en wordt het een langdurige zaak. De kosten zijn een open vraag. Een ontvoerd meisje (Galia) zat opgesloten te wachten op haar verkoop toen God een vrouw langs stuurde die de situatie niet vertrouwde en haar meenam. Nu is ze weer thuis. Prijs de Heer! Het aanbiddingsteam Vily en Stoicho hadden geld gekregen om de auto na het ongeval te repareren. Dit is goedkoop gedaan. Nu blijkt de auto totalloss geweest te zijn en is een gevaar op de weg. Zo kunnen we elke nieuwsbrief volschrijven met persoonlijk ons bekende gevallen.

Septembri

Wij hadden de geluidsinstallatie, de vloeren en kozijnen voor onze rekening genomen. In november waren de vloeren van kerkzaal en zondagsschool ruimte al klaar. Ook zaten de kozijnen met glas al in de kerkzaal. Helaas waren er door een foute dakconstructie veel natte plekken in de muur. Ze wilden nu perse dakpannen. Na vele malen uit gelegd te hebben waardoor de lekkage ontstaat, kunnen ze dit nu op eenvoudige wijze verhelpen. We nemen nu de kozijnen met glas van de kerkbouw in Bratzigovo voor onze rekening.

Roma zigeuners

De gemiddelde positie van de roma zigeuners is de afgelopen jaren weer niet verbeterd! De werkloosheid is nog steeds ca 90% (in de winter). Wij spraken een nederlandse werkgever in Pazardzjik die verlegen zit om werkkrachten. Als hij zigeuners laat komen dan vertrekken zijn andere werknemers. Redenen zijn o.a.: hygiëne/geur en werkinstelling. Bij beide groepen is dus een mentaliteitsverandering nodig om tot vooruitgang te komen. Op het moment dat de zigeuners meer van hygiëne afweten en dat kunnen uitvoeren en de bulgaren accepteren dat zigeuners een andere cultuur hebben is er wederzijds begrip.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen

Het hulpfonds Bulgarije is onderdeel van de Christengemeente Buitenpost maar is zelf geen vereniging of stichting. De belastingdienst heeft voor ons nog geen antwoord of uw giften aan het Hulpfonds Bulgarije volgend jaar aftrekbaar zijn; giften aan de Christengemeente zijn dat wel. Wij verwachten in december antwoord te ontvangen. Wel hebben wij het beleid op papier zoals de Belastingdienst graag wil.

Beleid van het Hulpfonds Bulgarije:

Ondersteuning in de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, bemoediging en opbouw van de voorgangers met het doel dat door de uitleg van het evangelie de zigeuners zelfstandig worden, verantwoordelijkheid nemen voor hun leven, hun gezin, hun omgeving, de hygiëne, het milieu en de algemene omstandigheden.

God is getrouw. Zijn Woord is eeuwig en Hij heeft het goede met ons voor. Wij moeten Zijn Woord niet alleen horen maar het ook doen (uitvoeren). Als wij de hygiëne regels (uit o.a. Leviticus) naleven zal er minder ziekte zijn. Het is niet alleen verwachten maar het ook grijpen.

“Jezus zei dat zijn volgelingen, door hun karakter, het licht van de wereld zijn. Ze moeten hetzelfde werk doen als Hij – en zelfs grotere werken – opdat God in de hemel wordt verheerlijkt. Het belangrijkste aspect van het licht is dat de stralen op de donkerste plaats het best zichtbaar zijn. Het is moeilijk in een helderverlichte kamer de vlam van een kaars te zien.’Jullie zijn het licht’, zei Jezus; Niet:’Jullie moeten het licht worden’. Wij zijn het al, door Gods aanwezigheid in ons. Dus als we samenkomen vormen we een gemeenschap van licht” – Charles Colson.

Wij en de verbonden gemeenschappen in Bulgarije wensen u hele fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe.