Nieuwsbrief Oktober 2015

Lieve mensen,

Geen bericht, goed bericht wordt er vaak gezegd. Dat geldt ook voor de Stichting Hulpfonds Bulgarije. Na zeven maanden weer nieuws!

Project: Onderwijs
Ds. Lof had al heel lang op z’n hart om Bijbelonderwijs te geven aan zigeuner-voorgangers en mocht afgelopen september voor de tweede keer hier invulling aan geven. Hieronder volgt zijn beknopt verslag.

De plaats was de ‘Evangelische Kerk’van Velingrad die ook nu weer een goede gelegenheid bood. Zij heeft nl. aan haar kerkgebouw een gastenverblijf gebouwd met zo’n 20 kamers + eetzaal + keuken. Op zaterdag konden wij de kerkruimte zelf gebruiken, maar verder bood de ruime eetzaal alle mogelijkheden, ook de mogelijkheid van een afsluitende kerkdienst op zondag + viering van het Heilig Avondmaal. De deelnemers waren grotendeels dezelfden als vorig jaar september. Het zijn voorgangers en vooraanstaande gemeenteleden uit Pinksterkerken die verenigd zijn in een raad (vanuit de PKN zouden wij zeggen: classis).

Centrale figuren zijn het echtpaar Penio en Lydia Kirishev (opvolgers van Brat Timotei). Zij zijn zelf wel etnische Bulgaren en leiden de EPC gemeente in Pazardzhik die gezien wordt als de moederkerk waaraan dus zigeunerkerken uit de regio mee verbonden zijn. Fam. Kirishev wil ook uitdrukkelijk dat er geen deelnemers van buiten hun kring meedoen. Zodoende kan zo’n seminar ook werken als teambuilding. Voorzover wij dat als outsider kunnen beoordelen, werkt dat ook zo. Ook nu waren er weer zo’n 30 deelnemers. De opzet is heel simpel. We nemen een Bijbelboek en lopen dat door met een vingertje bij de tekst.

Zo kwamen wij deze dagen van het seminarie door in een goede sfeer. Iedereen met zijn Bijbel op schoot. Ik pratend in mijn beste Engels en Maia Hristozova als vaardige vertaalster. Maia begrijpt direct wat ik wil benadrukken en wijdt in haar vertalen dan wat breder uit als ze denkt dat een verheldering nodig is. Maia is heel snel van begrip en ze kent de Bijbel heel goed. Er zijn ook plannen voor komend jaar. Volgens Maia moet het mogelijk zijn om in het voorjaar van 2016 een seminar te doen met andere zigeuner-voorgangers. Vanuit deze groep is er nadrukkelijk gevraagd om in september 2016 dezelfde opzet te volgen als in 2014 en dit jaar.

Tot zover Ds. Lof.

Maia vertelde dat de voorgangers notities maken (bijzonder) en dat zijzelf en de andere aanwezigen nu eens echt Bijbelonderwijs krijgen waar ze allemaal enorm veel aan hebben!

Project: Hulpgoederen
De vraag naar hulpgoederen neemt toe. Er zijn steeds meer families die er van afhankelijk zijn, niet alleen de zigeuners maar ook een steeds grotere groep oudere Bulgaren. Net als in Nederland, de ouderen hoor je niet, dat is stille armoe.

Inmiddels staat er een vracht hulpgoederen in de startblokken voor vertrek. Deze gaat voor de winter richting Bulgarije. Onderstaand een foto van Maia haar auto, onze tolk en contactpersoon, die tevens, met haar kerk, er voor zorgt dat de goederen op de juiste plek komen. Vaak is er vanuit de locale kerken een verdeelpunt.

Maja’s auto klaar voor vertrek
Maja’s auto klaar voor vertrek
Ontvangende kerk komt goederen afhalen
Ontvangende kerk komt goederen afhalen

Project : Malo Konare
Voor Nadka, de weduwe met de 9 kinderen, is het ons gelukt om vier jaar na dato de bezittingen van haar overleden man uit de gevangenis van Berlijn te krijgen. Prijs de Heer! Echter, eerst heeft Maia samen met Nadka een bankrekening voor een legale zoon geopend, want zigeuners zijn meestal niet officieel getrouwd en hebben geen rekening bij een bank. Uiteindelijk is de overboeking gelukt en kan Nadka, onder het toeziend oog van Maia, de kinderen naar school laten gaan. Wij zijn dankbaar dat deze missie geslaagd is!

Dan Naiden en Sevda, de twee mensen van het eerste opgeknapte huis. Naiden had een bult als een ei in de oksel. Na diverse doktersbezoeken en even zo vele leningen om die bezoeken te betalen moest hij naar het ziekenhuis voor verwijdering van de ontsteking van de lymfeklieren. Naiden en Sevda hebben dagelijks vurig gebeden met als gevolg dat op de dag van ziekenhuisopname er geen ontsteking meer was. De Heer had alles wat er niet hoorde, weggehaald!
Voorganger Danny is treurig om de teloorgang van de kerkbouw. Hij heeft grond in eigendom! De documenten waren bijna allemaal klaar. Helaas was er ergens één document verloren gegaan en nu is de geldigheid, vijf jaar, van de documenten verstreken. Er is geen geld voor een nieuwe procedure. De gemeente had zo gespaard.

Project: Pamidovo
Betreffende Pamidova, waar onder Timotei de zondagsschool is opgestart, kunnen we zeggen dat er nog veel kinderen trouw zijn. Er zijn nog vijf vrouwen en één man die de kerk bezoeken. Na de zondagsschool is er helaas geen overgang naar de kerk. Hier blijven we voor bidden, u ook?

Mede door geldgebrek en het nemen van andere prioriteiten is er nauwelijks bijbels onderricht, en leeft men bij het Roma nu! Leven bij de dag. Geen toekomstvisie en geen ambitie. Dit betreuren we zeer, maar vertrouwen dat het zaadje wat is gelegd eens tot wasdom mag komen… al was het maar bij één.

Project: Kerkbouw
Vanuit verschillende dorpjes is vaak het verzoek om kerkbouw of geld voor kerkbouw gekomen. Vaak komen mensen hier bijeen in huiskamers. Zittend op de bedden. Onder andere vanuit Malo Konare vijf kerken, vanuit Pamidovo, vanuit Karabunar en nog enkele andere.

Nu is er een mannengroep in ‘De Westereen’ die de handen graag uit de mouwen willen steken in Bulgarije voor huizen- c.q. kerkbouw of -renovatie.
De plannen zijn prematuur maar het enthousiasme groot. We hebben Maia gevraagd voor enkele reële en legale mogelijkheden. U moet niet denken aan prachtige stenen kerken met marmeren vloeren en een toren of westerse huizen. Het moet een praktisch legaal gebouw/ruimte zijn dat voor meerdere doelen en door meerdere voorgangers en gemeentes gebruikt kan worden.

Project: Pazardzhik
Ons bereikte de vervelende mededeling dat broeder Penio Kirishev, de opvolger van Timotei Brandiev, en momenteel de hoofdvoorganger van de Pinksterkerken in de regio Pazardzhik, heeft besloten zijn ambt neer te leggen per 01.10.2015.

Wij zijn hier zeer ontdaan van. Penio Kirishev heeft in enkele jaren veel bereikt met de ontwikkeling van de Roma voorgangers in zijn regio.

U begrijpt dat voor het houden van de seminars, het brengen van hulpgoederen, het bouwen van een kerk en/of het leefbaar maken van een krot geld nodig is. Vandaar onze vraag aan u om uw levende Heer te vragen wat u zou mogen betekenen voor o.a. bovenstaande acties.

Geen geld voor onderhoud, dus ander leegstaand gebouw gezocht.
Geen geld voor onderhoud, dus ander leegstaand gebouw gezocht.
Zondagsschool in Pamidovo
Zondagsschool in Pamidovo

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven.

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.