Nieuwsbrief Oktober 2018

Lieve mensen,

Een nieuwsbrief schrijven brengt altijd uitdagingen met zich mee. Om te beginnen meenden we de lay-out iets aan te moeten passen. Uitnodigender voor u als lezer. Tegelijkertijd willen we met deze uitdaging ook u bemoedigen wanneer u leest van het moeilijke en trage herstel van Maya en de hulpgoederen die zijn bestemming hebben gevonden. En de gehouden kinderkampen in de toch wel erg hete en deze keer ook vochtige zomer in Bulgarije terwijl ze daar wel temperaturen van boven de 38 graden gewend zijn. Tot slot het Bijbelonderwijs in september door Ds. Lof gegeven in de EPC kerk in Pazardzhik.

Maya

Na een drukke klamme zomer woont Maja nu bij haar vader, omdat het met zijn gezondheid minder goed gaat, mede door zijn hoge leeftijd. Hij woont in een klein dorpje met 38 inwoners en 20 kapellen, voor elke orthodoxe heilige één kapel. In enkele kapellen heeft Maya een boekentafel ingericht met, gratis mee te nemen, evangelische lectuur.

Een oude vrouw had de priester gevraagd of hij dat goed vond, waarop de priester had geantwoord: laat haar haar gang gaan. De eerste gesprekken over de lectuur hebben reeds plaatsgevonden.

We zijn hier enorm dankbaar voor! Maya oogt in goede gezondheid maar laat in oktober toch een tumor verwijderen. Ze vertrouwt op de Heer en laat toch nog een second opinion uitvoeren. Maya betekend heel veel voor de kerken en gelovigen in Plovdiv en Pazardzhik regio. Ook voor ons als o.a. vertaalster, coördinatrice van de goederen en organisator, is ze voor het Hulpfonds een onmisbare schakel. Wilt u meebidden?

Hulpgoederen

Op dit moment staan er veel hulpgoederen klaar, te wachten op verzending en de voorraad groeit gestaag door. Graag willen we het voor de winter ter plaatse hebben. Want in de winter leven de minst bedeelden in zeer erbarmelijke omstandigheden.

Maar we moeten nog even geduld hebben totdat het saldo voor het te betalen transport toereikend is. De vorige zending was in april en die voorraad is al lang op.

Kinderkamp

Dit jaar waren er drie kidsweeks waar we als Hulpfonds enige (financiële) hulp hebben mogen verlenen. Maya berichtte ons het volgende De eerste kidsweek was in Ognyanovo, voor kinderen van kerkgaande ouders.

Er waren ruim 40 kinderen aanwezig. De kinderen waren leergierig en gedisciplineerd; ze deden positief actief met alles mee. In de drie anderen dorpen was de kidsweek moeilijker. Er waren minder kinderen zo tussen de 10 tot 20 kinderen van onkerkelijke ouders. Hun gedrag en inzet was erg moeilijk te sturen. In één dorp was het voortdurend vechten waarbij we ze apart moesten nemen en kalmeren.

Hoewel Jezus’ Naam eerst een aanstoot was mochten we deze week toch positief en hoopvol afsluiten waarbij een ieder enkele Bijbelverzen uit het hoofd geleerd had en nog belangrijker: ze hadden het geleerde begrepen. Prijst de Heer! Wij mogen vertrouwen dat wij mogen zaaien en God de wasdom geeft.

Verslag seminar

Op zaterdag 8 en zondag 9 september heeft Ds. Lof onderwijs gegeven aan de EPC1 in Pazardzhik. EPC1 is de moederkerk van de Pentacostal/Pinkstergemeente, waarbij veel zigeunerkerken aangesloten zijn. Ds. Lof had Maya de tolk tevoren zijn onderwerpen opgestuurd. Zij is een briljante vertaalster. Zo rond 20 mensen waren aanwezig voor de bijbelstudies.

Met name het onderwerp ”de wolk van getuigen” had een zeer aandachtig publiek. Enkele hoofdlijnen willen we u niet onthouden. Wanneer we lezen van de wolk van getuigen in de Hebreeënbrief; lezen we vele namen uit het Oude Testament. Maar ook velen zonder naam; gemartelden en gestenigden. Velen hebben hoon en geselslagen verduurd. Ze werden doormidden gezaagd of met het zwaard vermoord. Gevangenschap viel hen ten deel. Zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, in armoe, verdrukking en mishandelingen. De overeenkomst van al dezen is dat ze vertrouwden op de (beloften van de) Heer maar ze in hun aardse leven niet hebben zien uitkomen. Van al deze mensen zegt hoofdstuk 12: Zij zijn rondom ons als een wolk van getuigen! Ik houd van dit voorbeeld, dan denk ik aan al die mensen van wie ik mocht leren omtrent God en de Bijbel. Ze ´spreken” tot mij en u als getuigen van het geloof! Zij zijn dood maar God is een Levende God van levenden. Wees zorgvuldig met de wolk van getuigen. Geloof is persoonlijk, het heeft te maken met je ziel. Echter je ziel wordt gebutst en gehavend, maar we richten ons op een beter ‘land’ ….het hemels land. De bijbel heeft het laatste Woord, een Woord van Leven.
Het geloof van al deze mensen is het innerlijk zeker weten wat hen karakteriseert op een specifieke manier ondanks de omstandigheden. Op hun persoonlijk geloof kunnen ze het volhouden en stand houden.

In de Hebreeënbrief heeft geloof een grote rol in al de tegenslagen en strubbelingen die op je weg komen. Houdt moed.

Het was weer een bemoedigende en zeer leerzame uiteenzetting van Ds. Lof. We merken dat de mensen leergierig zijn. Voor volgend jaar maart en september 2019 D.V. staan de volgende seminari op de agenda.

Doneren

We kunnen uw financiële steun nog steeds goed gebruiken. Helpt u mee? Op onze site kunt u heel eenvoudig via iDeal een eenmalige donatie overmaken.

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus (laten) verzorgen.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven.

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.