Nieuwsbrief September 2011

INFO ACTUEEL BULGARIJE, SEPTEMBER 2011.

Lieve vrienden,

De zomer ligt inmiddels al weer achter ons. Echter wanneer we naar buiten kijken, lijkt het of de herfst de zomer overspoeld heeft. Wanneer we het nieuws volgen, mogen we dankbaar zijn dat wij alleen natte voeten krijgen. Wij mochten afgelopen zomer enkele bezoekjes doen in Bulgarije. En daar spoelen dan complete zigeunerhuisjes weg, na zoveel regen.

Project Pamidovo

In de vorige nieuwsbrief hebben we o.a. gevraagd om te bidden voor een fiets voor de voorganger die lopend het gebedsuur kwam verzorgen in Pamidovo. Nog geen week later kregen we een telefoontje, dat we een fiets konden halen. Ook gaf iemand geld voor een goede fiets. Toen kregen we nog een fiets. Het geld is gebruikt om de fietsen op te knappen en voor reserve onderdelen. De man van het gebedsuur is niet meer gezien, het gebedsuur is nu verhuisd naar een andere plaats! Gods werk gaat door. We hebben de fiets aan Iliya overhandigd, waar hij heel erg blij mee is!! Hartelijk dank daarvoor.

Bij het bezoeken van Pamidovo, waar de moeder van Emelie nu de zondagsschool verzorgd, omdat Emilie in Griekenland werkt, voor de familie, hebben we de andere fiets aan één van de dochters van Emilie gegeven, zodat ze naar school kan fietsen. Opa en oma zorgen voor de twee dochters van Emilie. Dit is uiteindelijk pure financiële noodzaak, omdat in Bulgarije geen of weinig werk is, zowel voor Bulgaren als voor zigeuners. En zigeuners komen nu eenmaal helemaal op de laatste plaats in het maatschappelijke leven. De twee dochters van Emilie zijn 15 en 16 jaar oud. Wanneer we vragen naar hun toekomstplannen, halen ze hun schouders op: “ik wil graag kapster worden”. We praten over opleiding etc., echter opa wijst dit van de hand: “nee dat gaat toch niets worden. Zij wil graag trouwen en kinderen krijgen.” Iliya was mee als tolk. Hij vertelde later: “we zijn “te laat” om verandering in hun manier van leven aan te brengen. Wanneer er een leuke jongen een oogje op hen heeft, zijn ze vertrokken en hebben binnen een jaar een kindje en wonen waarschijnlijk bij hun opa en oma in omdat er geen geld is voor een eigen huis.” Een ander voorbeeld dan dat van hun ouders en grootouders hebben ze niet (gehad). Zo werkt dat binnen de Roma cultuur: één grote familie.

En het is moeilijk dat patroon te doorbreken. Een enkeling lukt dat wanneer hij/zij de goede mensen treft. Uiteindelijk moet je bij kleuters al beginnen. Tijdens ons bezoek, kwamen uit allerlei hoeken allemaal kinderen om voor ons te zingen en Bijbelteksten op te zeggen. Ontroerend om te zien. Wilt u bidden voor oma dat ze steeds met vreugde zondagsschool mag geven. En er is geld nodig voor materiaal ter ondersteuning van de zondagsschool.

Financiële verantwoording

Allereerst willen we de trouwe gevers heel erg bedanken!! Het zijn pittige jaren, jaren van “afbouw” en op dit moment van voorzichtige opbouw. Met de middelen die er zijn en blijven komen, willen we trouw blijven aan de levende Heer en Iliya en zijn team ondersteunen in hun werk voor bouwen aan Gods koninkrijk. Allen die trouw gebleven zijn, zullen uiteindelijk niet beschaamd uitkomen.

giften van particulieren 12.900
giften gemeenten en fondsen 6.060

uitgaven: kerk in BG Pazardzhik 3.230
pastor Krestev in Zamfirovo 1.700
Iliya ondersteuning en studie 12.000
2x hulptransport (2008+2009) 6.200
studiehulp 510
nieuwsbrief NL 40
nieuwsbrief BG (Dobra Vest 700
en de bankkosten bedroegen 86

In 2010 was er nog ruim in kas € 500.

Giften van particulieren * 2.700
Giften van gemeenten en fondsen 150

uitgaven Kerk BG/ Iliya 420
hulptransport 1.600
Studiehulp 600
Nieuwsbrief NL 180
bankkosten 100

*De afname van inkomsten in 2010 heeft mede te maken met het feit dat er in 2009 en 2010 maar enige nieuwsbrieven uitkwamen en er geen tot weinig nieuws uit Bulgarije was omdat de contactpersoon, Iliya Shterev, in Engeland zat.

Project: Iliya (her)bouwen aan Gods koninkrijk – www.novamilost.bg.

Iliya is in februari 2011 de kerk gestart in een appartement. Na een maand moesten ze een zaal huren in een hotel en per mei 2011 huren ze een eigen ruimte, zelf opgeknapt en dat staat nu te koop voor 100.000 euro. Iedere zondag komen er trouw 35-40 gelovigen in de dienst die elkaar bemoedigen om te leven naar Gods wil. Zij zijn ongelooflijk trouw en loyaal aan de kerk,want deze groep neemt de huur voor hun rekening! In december starten ze een nieuwe kerk/gemeente in het dorp Patalenitsa. Iliya is nu 26 jaar jong en zijn vriendin heeft net het Britse staatburgerschap verkregen. Graag zouden ze willen trouwen maar daar is geen geld voor. Daarom zoekt Iliya , naast het werken aan Gods koninkrijk ook betaald werk. De gemeente is nog te klein om, naast de eigen kosten op te brengen ook nog de voorganger te onderhouden. De zendende kerk uit Engeland heeft enkele cheques gestuurd maar die blijken niet inbaar in Bulgarije. In alles blijven Iliya en zijn team het van de Heer verwachten. Hun doel met de zondagsschool is niet alleen de Bijbelse verhalen door te geven en Gods onmetelijke liefde door het sterven van Zijn Zoon aan het kruis en de opstanding voor ons eeuwig Leven uit te leggen; maar ook om de Bulgaarse- en zigeunerkinderen te vertellen en voor te leven vanuit de Bijbelse principes, zodat er geleidelijke verandering in hun leven mogelijk is. Wat bedoelen we met veranderingen? O.a. de hygiëne, structuur , discipline, studie afmaken. Loyaal aan de ouders maar minder afhankelijk van hun zorg zoals nu 2 á 3 gezinnen in één kamerappartement. Sparen voor de toekomst; wanneer het tegen zit, iets achter de hand hebben. Zo zijn er nog wel vele zaken op te noemen. Maar als prioriteit dat de zigeuners mogen leren en weten dat ze waardevol zijn in Gods ogen!! Wilt u blijven bidden voor de zigeuners opdat Gods Geest in hen kan wonen en werken. Er is voorlopig geld nodig voor het levensonderhoud van Iliya zodat hij zich geheel kan wijden aan zijn levenstaak: bouwen aan Gods koninkrijk.

Project: Kerk Zamfirovo

Al enige jaren wordt Gaby, een zigeunermeisje, voor € 50 per maand ondersteund, zodat ze met de bus naar school kan om haar school af te maken. En niet, zoals vaak gebeurt, de meisjes halverwege met school stoppen vanwege werken op het land of opgepikt worden en verdwijnen in de prostitutie in oosterse of onze westerse landen! Gaby zit nu in de laatste klas. De “basisschool” gaat door totdat je 16 jaar bent. We krijgen jaarlijks haar rapporten te zien via de secretaresse van de burgemeester. En deze zijn goed! Toen we Gaby afgelopen zomer ontmoette, was ze veel vrijer en meer (zelf) spraakzaam. Ze heeft nu plannen om kapster te worden bij familie in Sofia. Wilt u bidden voor Gaby dat ze trouw blijft het laatste schooljaar en ook voor haar bescherming. Er blijft nog geld nodig voor Gaby zodat ze ook een vervolgstudie kan doen. Ze is een voorbeeld voor haar omgeving.

Project: Jutvari: Segun Philips en Daniel(Danny) in Malo Konare – www.jutvari.bg

Wat hebben we genoten van Segun en zijn enthousiasme voor de zigeunerkinderen, om hen de kneepjes van het voetballen te leren. De kinderen die bij hem trainen, komen uit Plovdiv uit verschillende zigeunerwijken en het zijn met name moslimkinderen (in naam volgens Shegun). Segun een Nigeriaan, vol van Gods Liefde, woont nu 7 jaar in BG met zijn vrouw en 3 kinderen. Hij heeft de Roma kinderen benaderd door naar de dorpjes te gaan en kinderen uit te nodigen voor het voetbalspel. Dit heeft jaren geduurd voordat hij hun vertrouwen heeft gewonnen, want deze donkere man kon hen weleens ontvoeren en hun organen afnemen. Maar het werk werd gezegend. Zij bidden vóór de trainingen en wedstrijden. Inmiddels zijn meerdere jongelui tot geloof in Jezus Christus gekomen. Deze jongelui proberen nu de kinderen te coachen in zowel voetbaltraining en “training” in het geloof. Daarbij heeft ook Iliya nu een ondersteunende rol. Dit jaar spelen ze niet in de league, op nationaal niveau omdat geld en middelen ontbreken. Dus geen gebed vóór de wedstrijd op tv. Wilt u bidden voor Segun en voor de problematiek die kleine en grote pubers met zich mee kunnen brengen. Er is geld nodig voor o.a. de huur van het kerkgebouwtje, pionnen om het veld af te zetten i.p.v. de lege flessen die ze daar nu voor gebruiken, voor goed voetbalmateriaal, voor het opknappen van de huidige douche in het kerkgebouwtje die nu vele kerkjongeren gebruiken, en voor het drinken na de training.

Het team 11 jarigen

Daniel (Danny) in Malo Konare

In de vorige nieuwsbrief vroegen we om geld voor voorgangers, o.a. voor Daniel. Wij kregen nu van Segun te horen: we weten niet of Daniel nog bij ons is of bij Kaufland (waar hij werkt en verdient), we zien hem niet meer in vergaderingen en we horen niets meer van hem. Wij hebben hem niet gesproken, maar laten we blijven bidden dat de Heer Zijn weg met hem en zijn gezin gaat. Wat zou het geweldig zijn als een aantal mensen zou besluiten om enkele voorgangers maandelijks met een klein bedragje te ondersteunen.

Al met al kunnen we terugkijken op een gezegende reis. Wij zijn overal allerhartelijkst ontvangen, ondanks de vele zorgwekkende toestanden die we hebben gezien. We danken de Heer dat we onze broeders in zuster in Bulgarije mochten ontmoeten en over en weer mochten bemoedigen.

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners
  • Basishulp blijven geven

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet. Daarnaast hebben de zigeuners ook uw financiële hulp nog steeds hard nodig hebben. Wilt u bij een gift aangeven voor welk project u het geeft?

In de laatste week van september waren er rellen in Bulgarije omdat een zigeuner een 19 jarige Bulgaarse jongen heeft overreden. Het is een escalatie van jarenlange onvrede tussen de bevolkingsgroepen. Ook in de zigeunerwijken van Plovdiv zijn gebouwen in brand opgegaan. Segun Philips vraagt ons en u samen met hen te willen bidden dat Jezus Christus ook hier zijn vrede kan brengen.