Nieuwsbrief September 2016

Lieve mensen,

De vakantieperiode is weer ten einde; het werk wacht en de scholen zijn weer begonnen. Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt kan het weer helemaal omgeslagen zijn van tropisch- naar herfstachtig. Deze zomer zijn er verschillende kinder/jeugdkampen in Bulgarije geweest waar

Maja , ons contactpersoon intensief bij betrokken was. Via de whatsapp mochten we vele bijzondere verhalen ontvangen. Enkele daarvan willen we u niet onthouden.

Onderwijs
Kidsweek: (kinderbijbelclub) Van 12-19 juli. Maja organiseert kidsweek, een week lang, bijbelonderwijs, spelletjes, eten, drinken. Daarbij heeft Maja ondersteuning van vrijwilligers uit de kerk. Hier waren 62 kinderen bij een temperatuur van 43 graden aanwezig. Er waren 2 niet christelijke kinderen en 1 moslimmeisje aanwezig, die de hele week bleven. Het was zwaar werken bij deze temperaturen, maar de sfeer was goed. Toen de temperatuur daalde, daalde echter ook het kinderaantal tot 45 blijvers.. Het moslimmeisje zong de liederen mee en leerde de Bijbelverzen, maar over het werkelijk begrijpen kunnen we nog niets zeggen. Dat laten we aan de Heer over.

Allen leerden minimaal 6 geschiedenissen uit het nieuwe testament en ter afsluiting ontvingen ze allemaal een knuffel en een knuffel uit de doos, met wat voedsel voor thuis, waar ze erg blij mee waren. Aandacht, Liefde en een volle maag is het recept voor een geslaagde kidsweek.

Een deel van de eerste groep
Een deel van de eerste groep

Kidscamp: Maja brengt ook kinderen op kamp, waar ze zelf vrijwilliger is. Dit kamp was in de week van 13 tot 18 augustus., Deze keer waren er 5 kinderen op kamp. Voor het eerst uit huis, sommigen hebben de eerste douche ooit. Maja geeft onderwijs wie de Here Jezus is. Twee Bulgaarse kinderen (8 en 10 jr) komen uit de bergen. 4 uur van de hoofdstad Plovdiv, Hun vader werkt de hele dag en ‘s avonds is hij helaas vaak dronken, moeder is al twee jaar geleden overleden. Dit kampwas werkelijk een openbaring voor die twee, Aandacht, bezigheid met anderen, Liefde van Jezus, begeleiders en kinderen.

Ook zo worden hulpgoederen vervoerd.
Ook zo worden hulpgoederen vervoerd.

Een bijzondere ontmoeting
Maja vertelt: “toen ik zondag de dozen met hulpgoederen in de auto zette om naar de kerk te gaan kwam een buurman naar buiten die vroeg : Waar ga jij heen? Ik laad dozen in om naar kerk te gaan was het antwoord. Toen keek hij heel raar. Waarom kijk je zo raar?” vraag ik? Zegt de buurman: Ik heb vannacht gedroomd dat ik de bijbel moet gaan lezen. Ik had een bijbel in de auto, dus die gaf ik aan hem. Waarop hij zegt; “In mijn droom was het NIET de orthodoxe bijbel”. Dus zeg ik, dan heb je nu de juiste bijbel. Lees hem en over een poosje zal ik je overhoren, Hij kijkt op en zegt. Oke! Vier dagen later tref ik hem weer en vertelt enthousiast dat hij het boek Genesis al uit heeft, en ook begrijpt!

Kidsweek; Deze is gehouden van 22 tot 28 augustus. Een grote opkomst was het wel 80 kinderen vanuit een wijk van Plovdiv , helaas zijn er maar 2 vrijwilligers. In de zomervakantie, die 3 maanden duurt, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten door (een) drukke ouder(s). Ze spelen op straat en als het te heet is zitten ze de hele dag binnen. Voor aanvang van een kidsweek worden altijd extra vrijwilligers in het dorp of de wijk enkele weken vooraf getraind. Er wordt veel bekendheid gegeven aan de kidsweek. Wij zijn heel blij met de vrijwilligers uit dorp of wijk, zij geven het vervolg op de week,. Zij zijn de vraagbaak voor de kinderen en familie” zegt Maja.

Ook deze kidsweek in Plovdiv was geslaagd; bijbelse geschiedenis op een eenvoudige manier vertellen met een bijpassend spel of verwerking.

Seminar
De volgende seminar van Ds. D. Lof met de romapastors van de EPC1 wordt gehouden van 16 tot 18 september. Er wordt Bijbelonderwijs gegeven en er is ruimte voor ontmoeting. Te zijner tijd komt hier zeker een verslag van.

Hulpgoederen
Hulpgoederen voor de kidsweeks, de knuffels noemden we al, kleding en het voedsel. Zonder uw materiële en financiële gaven zouden de goederen er niet zijn, ze er niet heen vervoerd kunnen worden en niet verdeeld kunnen worden. Ook het voedsel voor de familie zou niet gekocht kunnen worden.

Hulp voor gezinnen is en blijft hard nodig in het land wat al op vijfde jaar op rij, het laagste inkomen per hoofd van de bevolking heeft binnen de EUEind augustus is er weer een vrachtauto met hulpgoederen verzonden. Hiervoor vragen wij u een speciale gift, want om de spullen op bestemming vervoerd te krijgen kost geld. Ten eerste zijn wij als Hulpfonds erg dankbaar, want wanneer we naar het saldo kijken, vragen we ons regelmatig af; kan dit werk nog doorgaan. Steeds zijn we weer verwonderd en dankbaar dat er lezers zijn die op hun hart hebben om een financiële gift te geven.

Dat maakt ons beschaamd maar ook dankbaar; uiteindelijk voorziet de Heer altijd! En wij weten en beseffen dat we het moeten doen met wat de Heer geeft.

Malo Konare
Kerkbouw: In mei maakten we de fundering, ondertussen is de vloer gelegd. Na ons bezoek in september zullen we u meer over de vorderingen informeren.

Fam. Hristovi: In mei mochten we helpen om de fundering voor het huis te maken. Angel was zelf de grote aanpakker; het werd immers zijn huis. In juni kwam het huis, op een vrachtauto en werd met een kraan geplaatst. Het had enige vertraging opgelopen omdat Maja een persoonlijke lening moest opnemen van 5000 euro voor dit huis. Het hulpfonds had dat geld ook niet. Het huis is geplaatst en fam Hristovi is er meteen ingetrokken, zie het filmpje op onze website.

Angel probeert zoveel mogelijk te werken, onlangs met een dorpsgenoot twee weken in Ruse, toen het werk klaar was kregen ze geen geld, zoals zo vaak met zigeuners. ( dit was illegaal werk). Maja biedt hem nu werk in Pazardzhik, legaal dat wel!. Werk voor 5 dagen in de week. In september zal zijn vrouw van het 10e kind in de familie bevallen. Ze zijn ondertussen trouwe kerkbezoekers geworden. Blijf bidden voor hen dat ze ook werkelijk mogen begrijpen wie de Here Jezus voor hen is.

Het nieuwe huis wordt van de auto getild.
Het nieuwe huis wordt van de auto getild. Meer informatie en een video van de plaatsing van het huis, is te vinden bij het specifieke nieuwsitem op deze site.

Deze keer willen we de kosten op een rij zetten:

  • Maja voor al het netwerken.per maand € 100
  • Vrachtkosten 2x in het jaar € 1000
  • Seminar 2x in het jaar € 900
  • Kidsweekondersteuning per jaar € 500
  • Kinderen naar school € 100

Onze doelen zijn:

  • Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.
  • Onderricht (laten) geven aan zigeuners.
  • Basishulp blijven geven.

Bij dit alles is gebed de motor, die mensen in beweging zet.