Pazardzhik

Pazardzhik (ПАЗАРДЖИК)
100,000 inwoners waarvan ca 30.000 zigeuners/roma

.
EPC:
In Pazardzhik staan EPC 1, 2, 3 en 4.  EPC 1 is de hoofdkerk waar Timotei Brandiev de voorganger was tot zijn pensioen in 2011. Hij reisde 1 keer per jaar alle aangesloten kerken af.  Maandelijks was er een voorgangers vergadering.

Op het hoogtepunt, 2005 – 2006 kwamen er elke zondag zeker 500 mensen in de kerk. In 2011 is dit geslonken tot ca 20 mensen. In oktober 2011 is er een nieuwe voorganger aangesteld .

Timotei was een man van grote daadkracht en hart voor de zigeuners.

Als sponsors/evangelisten/voorgangers kwamen dan werden diensten in allerlei dorpen voorbereid.

Met veel (harde) muziek werden de mensen in de dorpen opgeroepen voor de dienst. Zo had je ’s avonds dienst op straat en de mensen die met het vee of paard/ezel en wagen van het land kwamen reden door de dienst of bleven staan om de rest van de dienst mee te maken.

Nova Milost:
In februari 2011 is een Bulgaarse huisgemeente begonnen in een appartement wat tijdelijk leeg was, na 3 maanden is naar een hotelzaal verhuisd en binnen 6 maanden is een eigen kerkgebouw (leegstaand winkelpand) gehuurd. Financiën worden vanuit de tienden bijeengebracht.